Kategórie
Tlačové správy

Ako sme na tom v krajoch SR s malými deťmi

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Pozrime sa podrobnejšie na kraje SR.

SODB 2021

Ako sme na tom s deťmi do roka a do troch všeobecne?

V rámci SODB 2021 sme mali na Slovensku 56 849 detí vo veku „0“ rokov, tzn. do jedného roku života. Vo veku 0, 1, 2 a 3 roky, sme mali v SR 236 126 detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov 53 100 detí. Počet detí vo veku 0 až 3 roky sa podľa ostatného sčítania 2021 mierne zvýšil, v roku 2011 ich bolo o desaťtisíc menej.

Najviac a najmenej

Najviac detí vo veku „0“ rokov má jednoznačne Prešovský kraj. V rozhodujúcom okamihu sčítania to bolo 9 956. Naopak najmenej detí vo veku do 1 roka je v Trenčianskom kraji, k 1. 1. 2021 to bolo 5 212 detí. V roku 2011 sme mali vo veku „0“ rokov najviac detí tiež v Prešovskom kraji, presnejšie 8 989. Priečku s najnižším počtom detí vo veku do jedného roka obsadil v sčítaní 2011 Trnavský kraj s počtom týchto detí 4 958.

Detí do 3 rokov je najviac opäť v Prešovskom kraji. V týchto jednotkách veku je to spolu 40 218 detí. Naopak, najmenej detí v týchto jednotkách veku máme opäť v Trenčianskom kraji. Tu ich k rozhodujúcemu okamihu sčítania bolo 21 854. V roku 2011 sa počty detí do troch rokov pohybovali od 20 859 detí v Trnavskom kraji po 39 749 v Prešovskom kraji.

Deti v krajoch

Po Prešovskom kraji, kde máme najviac detí vo veku do 1 roka, až 9 956, nasleduje Košický kraj s 8 735 deťmi. Tento počet sa zásadne neodlišuje od počtu vychádzajúceho zo sčítania obyvateľov v roku 2011 (8 135 detí). V Bratislavskom kraji bolo v roku 2021 8 393 detí vo veku do 1 roka, v Žilinskom kraji 7 271, v Banskobystrickom 6 002, v Nitrianskom 5 865, v Trnavskom 5 415 a nakoniec v Trenčianskom kraji to bolo 5 212 detí. Vo všetkých krajoch, okrem Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, sa od sčítania obyvateľov v 2011 zvýšil počet detí, ktoré mali ku dňu sčítania menej ako 1 rok. V porovnaní s rokom 2011 zaznamenal najvyšší prírastok Bratislavský kraj, o 1 360 detí viac, pričom v roku 2011 tu žilo 7 033 detí vo veku do jedného roka. Nitriansky kraj, v ktorom v roku 2011 žilo 5 903 detí daného veku, zaznamenal v najnovšom sčítaní úbytok v absolútnom počte o 38 detí.

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín

O tom, či žijú v kraji mladí alebo starší obyvatelia vypovedá aj štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín. Na základe SODB 2021 je najmladším krajom Prešovský kraj. V predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) tu žije 147 530 detí, čo tvorí 18,2 % zo všetkých obyvateľov v Prešovskom kraji. Najstarším krajom je Trenčiansky, kde žije vo veku 0 – 14 rokov 81 497 detí. Predstavuje to podiel 14,1 % z celkového počtu obyvateľov daného kraja.

Vo vekovej skupine 0 – 14 žije v Košickom kraji 137 101 detí, v roku 2011 tu žilo len o 1 124 detí viac (138 225). V Bratislavskom kraji s počtom 120 991 obyvateľov vo veku 0 – 14 sme zaznamenali najvyšší prírastok v skupine obyvateľov v predproduktívnom veku, čo predstavuje oproti sčítaniu z roku 2011 nárast o 38 896 obyvateľov v danej vekovej skupine (82 095 v 2011). V Žilinskom kraji žije 109 823 detí (109 596 v 2011), v Banskobystrickom kraji 93 548 detí (97 770 v 2011), v Nitrianskom kraji 93 456 detí (93 411 v 2011) a v Trnavskom kraji je to 83 464 (76 520 v 2011) detí do 14 rokov.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *