Kategórie
Tlačové správy

Historicky prvá podpora z eurofondov pre základné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji prinesie 4 265 nových miest pre školákov

MIRRI SR na tento účel navýšilo prostriedky z pôvodných 31 miliónov na 62,6 milióna eur. Peniaze budú smerovať do 26 škôl z celého kraja.

O tom, že školstvo patrí medzi priority Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa v týchto dňoch môžu presvedčiť obyvatelia celého Bratislavského samosprávneho kraja. Rezort pod vedením ministerky Veroniky Remišovej navýšil v rámci výzvy zacielenej na zvyšovanie kapacít základných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji prostriedky z pôvodných 31 miliónov na 62,6 milióna eur. Vďaka financiám z protikrízového balíka REACT-EU Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa podarilo podporiť 26 projektov zameraných na modernizáciu a rozvoj základných škôl v mestských častiach Bratislavy a v obciach v Bratislavského kraja.

„O historicky prvú výzvu na rozšírenie miest a modernizáciu základných škôl v Bratislavskom kraji bol od začiatku obrovský záujem. Preto sme navýšili pôvodný balík až na takmer 63 miliónov eur. Výsledkom je, že spolu 11 škôl v mestských častiach hlavného mesta a 15 škôl v obciach a mestách Bratislavského kraja môže rozšíriť svoje kapacity, vybudovať nové triedy, zmodernizovať svoje budovy a zlepšiť študijné podmienky pre žiakov. Vďaka eurofondom v kraji vznikne 4 265 nových miest pre školákov, zrenovuje sa 23 škôl a postaví sa 5 nových školských budov,“ uviedla ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Ako ďalej dodala, rodiny v Bratislavskom samosprávnom kraji už dlhodobo čelia problému s umiestnením detí do základnej školy v mieste svojho bydliska. V kraji aktuálne chýba až 9 000 miest pre školákov, na niektorých školách hrozilo dokonca zavedenie dvojzmennej výučby a mnohí rodičia musia voziť deti do školy kilometre od miesta svojho bydliska. Dostatok miest pre všetky deti a moderné školy sú základným predpokladom pre kvalitné vzdelávanie mladej generácie.

„Práve preto sme po nástupe vlády v marci 2020 vyčlenili extra balík z eurofondov na riešenie tohto problému v Bratislavskom kraji, kde chýba najviac miest pre školákov,“ doplnil Dušan Velič, štátny tajomník MIRRI SR.

Okrem rozširovania kapacít škôl sú dôležitou súčasťou podporených projektov v Bratislavskom kraji investície do vybudovania odborných učební a školskej infraštruktúry (kuchyne, jedálne, telocvične, vonkajšie športoviská…), ale aj energetické opatrenia a zelené riešenia. Dôležitým kritériom bolo tiež zabezpečenie vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami.

Vo výzve na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja sa posudzoval aj nový koncept SMART škôl, teda takých škôl, ktoré sú nielen miestom vzdelávania žiakov, ale aj kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre všetkých obyvateľov zo širokého okolia.

„SMART školy majú brány otvorené dokorán aj po skončení vyučovania. Napríklad ich ihriská a areál môže využívať verejnosť na šport, v telocvičniach sa konajú spoločenské podujatia, v školskej kuchyni sa varí aj pre miestnych seniorov a v odborných učebniach sa organizujú rôzne kurzy,“ priblížila nový koncept ministerka investícií a regionálneho rozvoja.

Ďalej dodala, že navýšenie výzvy na dvojnásobok umožnilo tiež podporiť najväčšiu základnú školu na Slovensku, ZŠ v Stupave, kde žiakom pre nedostatok priestorov hrozilo vyučovanie na dve zmeny. V škole, ktorú navštevuje vyše 1 300 detí, pribudne vďaka eurofondom v novej nadstavbe 10 tried, 9 učební a tiež priestory pre zamestnancov školy.

Podporené základné školy

(podpora pre ZŠ je zaokrúhlená na tisíce)

Bratislava

ZŠ s MŠ Dubová, mestská časť Bratislava-Staré Mesto2 565 000
ZŠ Medzilaborecká, mestská časť Bratislava-Ružinov2 708 000
ZŠ Plickova ul., mestská časť Bratislava-Rača2 850 000
ZŠ Kataríny Brúderovej, mestská časť Bratislava-Vajnory2 798 000
ZŠ Malokarpatské námestie, mestská časť Bratislava-Lamač2 850 000
ZŠ I. Bukovčana, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves2 278 000
ZŠ s MŠ Hargašova, mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica1 997 000
ZŠ s MŠ Vývojová, mestská časť Bratislava-Rusovce2 461 000
ZŠ Ostredková, mestská časť Bratislava-Ružinov2 742 000
ZŠ Odborárska, mestská časť Bratislava-Nové Mesto1 264 000
ZŠ Cádrová, mestská časť Bratislava-Nové Mesto2 352 000

Ostatné školy v kraji

ZŠ Šenkvice, obec Šenkvice2 026 000
ZŠ Kráľová pri Senci, obec Kráľová pri Senci2 196 000
ZŠ Kalinkovo, obec Kalinkovo1 678 000
ZŠ Limbach, obec Limbach1 916 000
ZŠ Tomášov, obec Tomášov2 293 000
ZŠ s MŠ Častá, obec Častá2 451 000
ZŠ s MŠ Slovenský Grob, obec Slovenský Grob2 850 000
ZŠ na Bielenisku416 000
ZŠ v Lozorne2 850 000
ZŠ Rohožník2 850 000
ZŠ Chorvátsky Grob2 850 000
ZŠ Dunajská Lužná2 850 000
ZŠ Nová Dedinka2 816 000
ZŠ Bernolákovo2 850 000
ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave2 811 000

V Bratislavskom samosprávnom kraji aktuálne chýba približne 9 000 miest pre žiakov v základných školách, najviac v Bratislave a v Senci. Spolu je v kraji 166 základných škôl, ktoré majú vyše 2 700 tried a navštevuje ich takmer 60 tisíc detí.

„Podpora škôl a vzdelávania je jednou z priorít regionálneho programu IROP. Na rozdiel od predošlej vlády, kedy eurofondy slúžili úzkym záujmom zopár vyvolených, my pomáhame zlepšovať život a budúcnosť všetkých obyvateľov bez rozdielov. Kvalitné vzdelanie je základom úspešnej budúcnosti Slovenska,“ uzavrela vicepremiérka Remišová.

V programovom období 2014 – 2020 boli na pomoc základným školám na Slovensku, mimo Bratislavského kraja, vyhlásené dve výzvy z programu IROP. Európske zdroje v celkovom objeme 94 937 000 eur išli do budovania a moderného technického vybavenia jazykových učební, knižníc a odborných učební základných škôl. Do apríla tohto roka sa takto podarilo zlepšiť študijné podmienky pre žiakov 585 základných škôl po celom Slovensku. Rekonštrukciou alebo vytvorením nových učební bolo podporených približne 204 000 miest pre žiakov na celom Slovensku. Prostriedky sa konkrétne rozdelili na viac ako 200 školských knižníc a takmer 1 600 odborných učební.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *