Kategórie
Osobné

Daman

Najbližším príbuzným je slon.

Evolúcia je niekedy veľmi zaujímavá.

Približne päťkilogramový cicavec daman skalný (Procavia capensis) obýva väčšinu afrického kontinentu mimo pralesov a veľkých púští. Je tiež bežným zvieraťom na Blízkom východe. Procavia síce znamená „predmorča“, ale s morčatami ďalšie spoločné znaky nemá.

Vedeli ste, že drobný cicavec podobný králikovi je najbližším príbuzným slonovi?

Na anglickej Wikipédii sa píše:

“The rock hyrax has a prominent pair of long, pointed tusk-like upper incisors, which are reminiscent of the elephant, to which the hyrax is distantly related.”

“In males, the testes are permanently abdominal, another anatomical feature that hyraxes share with elephants and sirenians.” [9]

Česká Wikipédia opisuje príbuznosť takto:

Daman skalní, též daman kapský nebo daman jihoafrický (Procavia capensis) je větší druh damana. Tito savci sice vzhledem připomínají spíše králíka nebo morče, ale jde o zástupce skupiny Afrotheria a jejich nejbližšími žijícími příbuznými jsou sirény (Sirenia) a sloni (Elephantidae).“

Na slovenskej Wikipédii sa píše:

„Hoci tvarom pripomínajú králiky, geneticky sú viac príbuzné s kopytníkmi.“

Prečo to spomínam?

Čítam revue objavov, vedy, techniky a ľudí, časopis 21. storočie z augusta 2012. Na strane 76 je článok Akou rečou spieva „vtáčí“ cicavec? od Markéty Slomkovej. V článku píše:

„Daman skalný vizuálne pripomína morča alebo králika so zakrpatenými ušami. Tento malý africký cicavec je však pozoruhodný. Jeho najbližším príbuzným je slon, a dokonca sa o ňom dočítate i v Starom zákone. Navyše samci vedia zaspievať i niekoľko minút dlhé, prepracované a hlasité melódie. Vedci práve tieto piesne začali prekladať. Zdá sa, že damani používajú skutočne vyspelú komunikačnú stratégiu. Koľko piesní poznáš, toľkokrát si damanom!“

Tak ma to zaujalo, že som nakukol pomocou vyhľadávania na internet, že čo sa o tom píše.

Na slovenskej Wikipédii som našiel:

„Fenickí moreplavci dokonca považovali králiky žijúce na Pyrenejskom polostrove za damany a pomenovali ho אי שפנים (ʾî šəpānîm), čo znamená krajina damanov. Toto pomenovanie prešlo do latinčiny ako „Hispánia“ a ako základ mena tohto územia sa používa dodnes. Aj veľa králikov opisovaných v biblii sú damany, pretože prví prekladatelia nemohli pomenovať zviera, ktoré vtedy bolo v Európe neznáme.“

Na českej Wikipédii sa spomína i to, že v Juhoafrickej republike ho nazývajú dassie, čo znamená jazvec. Hovorím o tom preto, lebo som nazrel do katolíckej biblie, kde namiesto damanov sa spomínajú jazvece.

„Ale tie, čo prežúvajú a nemajú rozdelené kopytá na dvoje, nesmiete jesť, ako: ťavu, zajaca a jazveca; sú to síce prežúvavce, ale nemajú rozdvojené paprčky, sú pre vás nečisté; aj sviňa, ktorá síce má rozdvojené paprčky, ale neprežúva, je pre vás nečistá – ich mäso nesmiete jesť a ich zdochlín sa nedotýkajte!“ (Dt, 14:7 – 8)

Poznám veľa kresťanov, čo jedia svine (bravčové mäso), a nemajú s nedodržiavaním biblických zákazov problém.

V českom preklade sa spomína daman, nie jazvec.

„Velbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto – budou tedy pro vás nečistí.“

Rozdielnosť v prekladoch je zrejmá:

„Ale týchto nebudete jesť zpomedzi tých, ktoré prežúvajú, a zpomedzi tých, ktoré majú rozdelené kopyto a rozdvojené: veľblúda, zajaca a králika, lebo síce prežúvajú, ale nemajú kopyta rozdeleného; nečistými sú vám.“ (Dt 14:7; Roháček, Roháčkov preklad)

„Avšak z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdvojené kopytá, nejedzte tieto: ťavu, zajaca ani skalného jazveca, lebo prežúvajú, avšak nemajú rozdelené kopytá – sú pre vás nečisté!“ (Dt 14:7; Evanjelický preklad)

„Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud, zajíc a daman sice přežvykují, ale nemají rozdělené kopyto – budou tedy pro vás nečistí.“ (Dt 14:7; Bible 21)

Nuž, nech už chápali týchto cicavcov rôzne, a neisté sú preklady, ešte ma pri záujme o damanov zaujala táto veta v katolíckej biblii:

„Čo je čisté, môžete jesť všetko. Čokoľvek zdochlo, nejedzte! Daj to cudzincovi, čo býva v tvojom bydlisku, nech to zje, lebo ty si ľud zasvätený Pánovi, svojmu Bohu.“ (Dt, 14:20 – 21)

Oblial ma pot! Veru, nechcel by som byť v koži takéhoto cudzinca.

Keď sa však pozriem na damana a slona, príbuznosť nevidím. V tom je múdrosť biológov, že prídu aj na to, čo očividne nie je jasné hneď na prvý pohľad.

Daman
Daman.
Slon
Slon.

Foto: © daman a slon.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *