Kategórie
Humanizmus

Keď logika zlyhá

O jednej kresťanskej predstave o ateizme.

Marek Nikolov na svojom blogu v článku Pozor na fanatický ateizmus! napísal:

„Fanatizmus v akejkoľvek podobe je nebezpečný a odsúdeniahodný.“

Prečítal som si jeho názory, a ako prvé mi napadlo povedať:

I fanatizmus v podobe nepoužívania logiky je nebezpečný a odsúdeniahodný.

Akú má Nikolov predstavu o ateizme?

„Pre mňa je ateizmus viera, že Boh neexistuje. Ako kresťan nemôžem exaktne vedecky dokázať existenciu Boha, tak ako ateista nemôže dokázať jeho neexistenciu.“

Má veľmi zjednodušenú predstavu o ateizme. Pripomeniem lepšiu predstavu o ateizme, a to od Adama Romana.

V Cvičeniach o logike v téme „Veriaci ateisti“ vysvetľuje:

„Teisti si občas doberajú ateistov a vytýkajú im, že aj oni svojím názorom „iba veria“. Neviem do akej miery je to pravda, ale pokiaľ budem hovoriť iba za seba, nemám ani najmenšie zábrany pripustiť, že svoj ateizmus opustím v tom okamihu, keď mi veriaci dôveryhodne dokáže božiu existenciu. Ateizmus chápem ako svoj provizórny postoj, ktorý zastávam len preto, že mi nikto neposkytol dôvody veriť v čosi iné a len dovtedy, kým mi niekto môj názor nevyvráti. Verím v pravdivosť svojho svetonázoru iba do takej miery, do akej verím ktorejkoľvek vedeckej teórii – každú som ochotný opustiť, ak sa ukáže ako nepravdivá.

Lenže s veriacimi to nie je rovnako! Ešte som nepočul žiadneho povedať, že prestane veriť v boha, len čo mu jeho existenciu niekto vyvráti. Rozumiete tejto asymetrii?“

Ďalej uznám, že kresťan nemôže exaktne vedecky dokázať existenciu boha. To nedokáže exaktne vedecky dokázať ani moslim, ani žid. Existenciu bohov nedokáže exaktne vedecky dokázať ani hinduista. Jednoducho, exaktne vedecky dokázať existenciu bohov nedokázal dosiaľ žiaden teista, ani polyteista, teda ľudia veriaci v existenciu nejakých bohov.

O dokazovaní existencie boha, a predovšetkým o tom, koho úlohou je dokazovať existenciu takého javu vo vesmíre, či možno aj mimo vesmíru, sa Adam Roman vyjadril v eseji Existencia boha takto:

„Všimnime si teraz postoj veriacich. Celkom otvorene priznávajú, že v existenciu boha iba veria, že ju nedokazujú, alebo ju nevedia dokázať, ale neveriacim vytýkajú, že oni nevedia dokázať neexistenciu boha, takže vlastne tiež len veria, že boh nejestvuje. Dopúšťajú sa tým logickej chyby, ktorej pôvod som práve naznačil: nezbadali, že úloha dokázať neexistenciu boha je presne ekvivalentná (iba s odlišným výsledkom) úlohe dokázať jeho existenciu. Veriaci teda vytýkajú neveriacim, že nerozhodli medzi spomínanou dvojicou výrokov. Povedané ešte ináč, veriaci vytýkajú neveriacim, že sa nenamáhali zistiť pravdu o božej existencii akoby nevideli, že oni sami sa nenamáhali rovnako! Tvária sa, akoby ich úlohou nebolo zistiť, či boh jestvuje, akoby to bolo jedine a výlučne úlohou neveriacich! Im stačí veriť, že boh jestvuje, ale neveriacim už nie je dovolené iba veriť, že boh nejestvuje! Odkiaľ tá diskriminácia? Uznávam, že si veriaci vybrali veľmi pohodlnú pozíciu v spore: sami nič nedokazujú a druhých z toho istého obviňujú. Mohli by sme im povedať, že nemajú čo neveriacim vytýkať, keď sa správajú rovnako ako oni. To by však bolo veľmi nespravodlivé – veriacich by sme tým povýšili na úroveň neveriacich. Skutočnosť je totiž taká, že nie neveriaci majú dokazovať, že boh nejestvuje, ale len a len veriaci majú dokázať, že boh jestvuje! A ak sa ukáže, že existencia boha sa v princípe nedá dokázať, znamená to súčasne, že sa dokázalo, že boh nejestvuje!

Logické postavenie boha je presne také, ako postavenie snežného človeka, UFO, či obludy z Loch Ness. Všetky tieto tri príklady môžu veľmi dobre poslúžiť na ilustráciu toho, že dokázať existenciu niečoho je oveľa ľahšie než dokázať jeho neexistenciu.“

Ak by to nestačilo, Adam Roman nadväzuje na tento príspevok esejou Dôkaz neexistencie boha.

Všimol som si, že Marek Nikolov uverejnil svoj názor v pondelok 14. januára 2008 o 20.53 h. Eseje Adama Romana známe pod spoločným názvom Polemika o vede, viere a ideológii sú verejne prístupné už od roku 2001. Za tých pár rokov si mohol Nikolov čo-to od Adama Romana prečítať. Vyhol by sa tak svojím nelogickým názorom.

Marek Nikolov sa na svojom blogu o sebe vyjadril, že má rád pravdu. Zrejme mať rád nestačí!

emotikon

Marek Nikolov tiež napísal:

„Osobne ako kresťan mám veľa dobrých priateľov, ktorí sú ateisti.“

Zrejme až takí dobrí priatelia nie sú tí ateisti, keď ho dodnes neupozornili na jeho nelogické názory.

Pravda, ak je niekto ateista, teista, alebo ktokoľvek, ešte to nezaručuje aj schopnosť logicky uvažovať.

Archív:

Marek Nikolov

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *