Kategórie
Humanizmus

Ako veda zmenila môj život?

V prvom rade sa chcem vede poďakovať.

Za to, že mi dennodenne dáva odpovede na moje otázky. Ale som jej nesmierne vďačný už za samotný fakt, že mi poskytuje možnosť klásť si otázky a pýtať sa – prečo?! Bez sebaspytovania by neboli žiadne poznatky, žiadne teórie overovateľné experimentmi.

Ako malý som vždy chcel vedieť všetko, čo bolo pre mňa neznáme a tajuplné. Zväčša som sa zmieril s odpoveďou „čo už, stalo sa“ alebo „stvoril to Boh“. No stále vo mne driemala pochybnosť. Vŕtala mi hlavou a nenechala rozum stáť. Veď nič nemôže nastať len tak – predsa všetko musí mať akýsi dôvod a vysvetlenie. A tak som začal svoju púť za poznaním a uvedomením si podstaty bytia, ktoré nám veda sprostredkúva.

Mojou hlavnou motiváciou boli, verte, či nie, Boh a viera v neho, ktorá ma ale inšpirovala opačne. Ponoril som sa do svojej logiky a hľadal som odpoveď, prečo vôbec vznikol. Po určitom čase som si uvedomil, že za všetkým stojí nevedomosť. Napriek tomu, v dnešnom svete máme vedu, ktorá je schopná túto prekážku odstrániť a vysvetliť mnohé. Preto som sa vydal touto cestou, a aby som mohol aj ja prispieť do celej skladačky svojou troškou, a tak pomôcť k objasneniu všetkých nejasností.

Predtým, viac-menej neuvedomujúc si zmysel života, som sa túlal po svete nevediaci, hľadajúc, čo by ma v živote napĺňalo, neschopný nadchnúť sa pre niečo do takej miery, že by som na to musel myslieť každú sekundu. Dnes je všetko inak. Dnes mi dáva fyzika to, čo potrebujem – aby moja myseľ bola absolútne pohltená myšlienkami o nej. Aj keď nechcem znevažovať iné vedy, musím povedať, že jedine fyzika dokázala vyriešiť môj problém, že je záplatou na tom mieste v mozgu, kde kedysi bývalo prázdno.

Verím, že v nasledujúcich rokoch sa mi podarí zotrvať v tomto trende, a že v ďalších dekádach sa mi podarí zapísať sa do histórie vedy.


Autor: Patrik Tallo, Súkromné gymnázium Galanta.

Článok bol pôvodne uverejnený na stránke Energia pre krajinu v roku 2012. V e-zine Humanisti.sk bol uverejnený 30. 6. 2012.

2 odpovede na “Ako veda zmenila môj život?”

Bohov vymysleli ľudia. Už dávno. Napríklad pôvodné obyvateľstvo Ameriky malo tiež náboženstvá. A neviem kedy, ale dajme tomu pred viac ako 50 000 alebo iba 15 000 rokmi odišli ľudia z Ázie na americký kontinent. A už mali aké také náboženské predstavy. Čiže už veľmi dlho má človek náboženské predstavy.

Adam Roman to dobre hovorí:

O bohu by človek za normálneho vývoja spoločnosti nemal ani len vedieť. Náboženstvom sa ľudia dnes zaoberajú len preto, že náboženstvo vôbec prežilo, rovnako ako sa trápia len tými chorobami, ktoré dnes ešte nie sú úplne odstránené. Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo! Práve v tom zmysle nás nič nenúti zaoberať sa vôbec predstavou akéhosi boha a práve preto veriaci sú tí, ktorí tvrdia čosi nezvyklé, čo by mali veľmi starostlivo dokazovať a nie počítať s tým, že kľukatý vývoj spoločnosti spôsobil, že sú dnes vo väčšine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *