Kategórie
Tlačové správy

Na lepšiu budúcnosť pre marginalizované rómske komunity dáme takmer milión eur z Nórskych grantov

Grant umožní rozvíjať aktivity komunitného centra vo Valaskej.

Pomáhame regiónom riešiť ich problémy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporilo z Nórskych grantov rozvoj komunitného centra vo Valaskej (okres Brezno). Centrum dlhodobo pracuje s obyvateľmi z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt získal takmer 952-tisíc eur z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu.

„Viaceré problémy komunít žijúcich na okraji spoločnosti ešte viac zhoršili ekonomické a sociálne následky koronakrízy. Preto vítam každý projekt, ktorý skutočne pomáha zlepšiť ich život. O to viac, že v tomto prípade granty pomôžu ďalej rozvíjať úspešný 20-ročný príbeh komunitného centra vo Valaskej, ktoré pomáha miestnym Rómom, ale aj ďalším sociálne slabým obyvateľom s prácou a so vzdelávaním,“ povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Podľa predsedu Centra príležitostí Valaská Ivana Maka vďaka tejto podpore „vytvoria v lokalite silnú komunitu ľudí, ktorí budú sebestační, komunitu, ktorá bude vytvárať hodnoty“. Projekt Centrum príležitostí Valaská – rozvoj multifunkčného inkluzívneho centra je naplánovaný na 28 mesiacov a nadviaže na doterajšie aktivity centra. Poskytne ľuďom z Horehronia možnosť zamestnať sa, potrebné podporné služby – školenia a poradenstvo, konkrétne napríklad aj kurzy finančnej gramotnosti, pomoc pri oddlžovaní, exekúciách a osobnom bankrote.

„Pod jednou strechou prinesieme všetko potrebné,“ dodal Mako.

Zároveň sa v rámci projektu rozšíria služby miestneho sociálneho podniku – práčovne Wasco. Tá nielen zamestnáva sociálne najslabších, ale zároveň zo svojich ziskov financuje komunitné centrum a terénnu sociálnu prácu. Otvorí sa aj komunitná jedáleň, kariérna poradňa a v pláne je i multikultúrny festival.

Projekt je jedným zo šiestich, ktoré získali grant z druhej výzvy programu Miestny rozvoj a inklúzia. Celkovo sa medzi tieto projekty rozdelilo 5 268 668 eur.

Na program Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je vyčlenených spolu takmer 18 milióna eur. Určené sú na projekty zamerané na hospodárne a udržateľné opatrenia vo vzdelávaní, v bývaní, zamestnanosti a zdraví.

Do apríla sa z programu rozdelili granty súhrnne vo výške takmer 12,5 milióna eur. Umožnia podporiť 21 projektov, ktoré uspeli v troch výzvach. Venujú sa rozvoju multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch, zlepšeniu života obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a podporujú miestne iniciatívy.

V rámci prvej výzvy (LDI01) išlo viac ako 6 miliónov eur medzi 9 projektov. Výzva sa orientovala na zlepšenie prístupu tzv. zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností.

Cieľom druhej výzvy (LDI02) je zlepšiť zdravie, možnosti pre bývanie, vzdelávanie a zamestnanosť pre marginalizované rómske komunity a bojovať proti diskriminácii. V rámci výzvy získalo 6 projektov spolu viac ako 5,2 milióna eur.

Tretia výzva (LDI03) podporuje budovanie kapacít menších miestnych organizácií, ktoré sa venujú miestnemu rozvoju a sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Granty v celkovej výške 934 282 eur z nej podporili 6 projektov.

Nevyužité prostriedky z výziev sa plánujú rozdeliť medzi ďalšie kvalitné projekty, ktoré skončili po hodnotení na tzv. rezervnom zozname. V najbližších týždňoch by takto mohlo získať podporu 5 projektov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *