Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Trenčianskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky.

SODB 2021

V rámci zverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

Trenčiansky kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

 • V roku 2021 bolo v rámci SODB v Trenčianskom kraji sčítaných 138 435 domov. Ide o druhý najnižší podiel domov v SR. Celkovo bolo v kraji o 14 066 domov viac ako pri SODB 2011, čo predstavuje nárast viac ako o 11 % (z hodnoty 124 369 v roku 2011 na 138 435 v roku 2021).
 • Z celkového počtu domov v kraji ich bolo najviac v okrese Prievidza (21,5 %; 29 756), najmenej domov bolo v okrese Myjava (6 %; 8 258). Najčastejším typom domov boli rodinné domy (89,4 %; 123 773), nasledovali bytové domy, ktoré tvorili 6,9 % (9 482) zo všetkých domov v kraji.
 • Na území Trenčianskeho kraja bolo 247 188 bytov. Počet bytov v porovnaní s rokom 2011 vzrástol o 18 081 bytov (nárast o 7,9 %). Najvyšší počet mal okres Prievidza (55 209 bytov; 22,3 %).
 • Za ostatných 10 rokov najviac bytov v kraji pribudlo v okrese Trenčín. Prírastok predstavoval 4 535 bytov, čo je nárast o 10,5 %.
 • Murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice, tehlové bloky) bola najčastejším materiálom domov v Trenčianskom kraji (76 %; 105 230). Tento materiál nosnej konštrukcie bol v rámci okresov Trenčianskeho kraja najviac zastúpený v okrese Ilava (82,5 %; 9 051 domov), najmenej v okrese Myjava (62 %; 5 122 domov).
 • Podiel domov z nepálených tehál bol v okresoch Trenčianskeho kraja značne odlišný – napríklad v okrese Myjava bolo z nepálených tehál až štvrtina domov (25,7 %; 2 118), v okrese Nové Mesto nad Váhom takmer pätina (19,4 %; 3 467). Okres Považská Bystrica mal minimálne zastúpenie domov z nepálených tehál (1,3 %; 189 domov), ale na druhej strane mal významné zastúpenie domov s drevenou nosnou konštrukciou (13,4 %; 1 991 domov). Drevená konštrukcia prevládala najmä v obci Horná Mariková (67,6 % z celkového počtu domov v obci). Obec Omastiná je charakteristická vysokým podielom domov z kameňa, podiel tvoril 40 % z celkového počtu domov v obci (30 domov).
 • Na vodovodnú prípojku v Trenčianskom kraji bolo pripojených až 94,8 % domov. Z pohľadu okresov bol najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky v okrese Považská Bystrica (8,6 %; 1 272 domov), najnižší v okrese Trenčín (1,9 %; 469 domov). Z jednotlivých obcí v kraji bol najvyšší podiel domov bez pripojenia na vodu v obci Trebichava (43,9 % domov).
 • Vybavenosť bytov vodovodom je v Trenčianskom kraji štandardom. Vodovod v byte sa nachádzal v 237 154 bytov (95,9 %). Napríklad v obci Cimenná mali všetky zistené byty zásobovanie vodou riešené vodovodom v byte z vlastného zdroja a v obci Nevidzany (okres Prievidza) mali zas všetky zistené byty zásobovanie vodou riešené vodovodom v byte zo spoločného zdroja.
 • Štruktúra domov podľa typu kanalizačného systému v Trenčianskom kraji preukázala, že takmer polovica domov (49,2 %; 68 171) mala ako kanalizačný systém septik alebo žumpu, čo je druhý najvyšší podiel v rámci krajov SR. Bez kanalizácie bolo 7,3 % (10 124) z celkového počtu domov v kraji.
 • Z hľadiska okresov bola v 5 okresoch viac ako polovica domov pripojená na septik alebo žumpu – okres Bánovce nad Bebravou (66,2 %; 6 228), okres Myjava (62,5 %; 5 163), okres Prievidza (59,1 %; 17 592), okres Nové Mesto nad Váhom (54,5 %; 9 752), okres Púchov (50,2 %; 5 769). V dvoch okresoch prevládalo pripojenie na kanalizačnú sieť – v okrese Trenčín (62,4 %; 15 660) a v okrese Ilava (52,1 %; 5 710). V obci Priepasné z okresu Myjava bolo až 90,3 % domov v obci bez kanalizácie.
 • Pripojenie k plynovej prípojke v Trenčianskom kraji malo 66,8 % (92 438) domov z celkového počtu domov v kraji, čo predstavuje tretí najnižší podiel v rámci krajov SR.
 • Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v Trenčianskom kraji bolo ústredné kúrenie lokálne (46,3 %; 114 551 bytov). Bez kúrenia bolo 2 019 bytov (0,8 %). Lokálne ústredné kúrenie malo najvyšší podiel takmer vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja.
 • Prevládajúcim zdrojom energie na vykurovanie bol plyn (68,7 %; 169 828 bytov). Nasledovalo vykurovanie pevným palivom (61 630 bytov; 24,9 %). Vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja boli byty najčastejšie vykurované plynom. Z nich najvyšší počet a podiel bol v okrese Trenčín (40 792 bytov; 85,2 %).
 • V Novej Dubnici, Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch používali na vykurovanie bytov vo zvýšenej miere obnoviteľné zdroje energie. Takýmto spôsobom bolo v Novej Dubnici vykurovaných 1 626 bytov (33,7 %), v Novákoch 612 bytov (32,8 %) a Zemianskych Kostoľanoch 138 bytov (19,7 %).

Druhý najnižší podiel domov v SR

V roku 2021 bolo v rámci SODB v Trenčianskom kraji sčítaných 138 435 domov. Domy v Trenčianskom kraji tvorili 11,2 % z celkového počtu domov v SR, ide o druhý najnižší podiel domov v SR. Z celkového počtu domov v kraji ich bolo najviac v okrese Prievidza (21,5 %; 29 756), najmenej domov bolo v okrese Myjava (6 %; 8 258). Celkovo bolo v kraji o 14 066 domov viac ako pri SODB 2011, čo predstavuje nárast viac ako o 11 % (z hodnoty 124 369 v roku 2011 na 138 435 v roku 2021).

Najčastejším typom domov boli rodinné domy (89,4 %; 123 773), nasledovali bytové domy, ktoré tvorili 6,9 % (9 482) zo všetkých domov v kraji.

Najviac bytov v kraji pribudlo v okrese Trenčín

Na území Trenčianskeho kraja bolo 247 188 bytov (11,1 % z celkového počtu bytov v SR). Počet bytov v porovnaní s rokom 2011 vzrástol o 18 081 bytov (nárast o 7,9 %). Najvyšší počet mal okres Prievidza (55 209 bytov; 22,3 %). V okrese Myjava, ktorý je rozlohou aj počtom obyvateľov najmenším okresom Trenčianskeho kraja, sa nachádzalo najmenej bytov v Trenčianskom kraji (13 243 bytov; 5,4 %). Za ostatných 10 rokov najviac bytov v kraji pribudlo v okrese Trenčín. Prírastok predstavoval 4 535 bytov, čo je nárast o 10,5 %.

Na druhom mieste nepálené tehly

Murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice, tehlové bloky) bola najčastejším materiálom domov v Trenčianskom kraji (76 %; 105 230). Tento materiál nosnej konštrukcie bol v rámci okresov Trenčianskeho kraja najviac zastúpený v okrese Ilava (82,5 %; 9 051 domov), najmenej v okrese Myjava (62 %; 5 122 domov). Druhým najčastejším materiálom nosnej konštrukcie v kraji boli nepálené tehly, z ktorých malo konštrukciu 8 % (11 100) z celkového počtu domov v kraji, čo je druhý najvyšší podiel v SR. Podiel domov z nepálených tehál bol v okresoch Trenčianskeho kraja značne odlišný – napríklad v okrese Myjava bola z nepálených tehál až štvrtina domov (25,7 %; 2 118), v okrese Nové Mesto nad Váhom takmer pätina (19,4 %; 3 467). Okres Považská Bystrica mal minimálne zastúpenie domov z nepálených tehál (1,3 %; 189 domov), ale na druhej strane mal významné zastúpenie domov s drevenou nosnou konštrukciou (13,4 %; 1 991 domov). Drevená konštrukcia prevládala najmä v obci Horná Mariková (67,6 % z celkového počtu domov v obci). Obec Omastiná je charakteristická vysokým podielom domov z kameňa, podiel tvoril 40 % z celkového počtu domov v obci (30 domov).

Vodovodná prípojka je štandard kraja

Na vodovodnú prípojku v Trenčianskom kraji bolo pripojených až 94,8 % domov. V Trenčianskom kraji malo 98 578 domov prípojku priamo v dome (71,2 %), z toho 78 773 domov malo z verejnej siete a 19 805 domov malo vlastnú vodovodnú prípojku. Bez vodovodnej prípojky bolo 5 445 domov, čo predstavuje 3,9 % zo všetkých domov v kraji. Z pohľadu okresov bol najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky v okrese Považská Bystrica (8,6 %; 1 272 domov), najnižší v okrese Trenčín (1,9 %; 469 domov). Z jednotlivých obcí v kraji bol najvyšší podiel domov bez pripojenia na vodu v obci Trebichava (43,9 % domov).

Vodovod v byte takmer v 96 % bytov

Vybavenosť bytov vodovodom je v Trenčianskom kraji štandardom. Vodovod v byte sa nachádzal v 237 154 bytov (95,9 %). Z toho 210 968 bytov malo vodovod zo spoločného zdroja. Ostatné byty mali síce vodovod priamo v byte, ale z vlastného zdroja. Bez vodovodu bolo 2,2 % (5 493 bytov). V rámci okresov Trenčianskeho kraja najvyšší podiel bytov s vodovodom priamo v byte bol v okrese Trenčín (97,5 % všetkých bytov v okrese Trenčín; 46 662 bytov).

Takmer polovica domov mala septik alebo žumpu

Štruktúra domov podľa typu kanalizačného systému v Trenčianskom kraji preukázala, že takmer polovica domov (49,2 %; 68 171) mala ako kanalizačný systém septik alebo žumpu, čo je druhý najvyšší podiel v rámci krajov SR. Nasledovalo pripojenie na kanalizačnú sieť (40,6 %; 56 243 domov). Bez kanalizácie bolo 7,3 % (10 124) z celkového počtu domov v kraji. Z hľadiska okresov bola v 5 okresoch viac ako polovica domov pripojená na septik alebo žumpu – okres Bánovce nad Bebravou (66,2 %; 6 228), okres Myjava (62,5 %; 5 163), okres Prievidza (59,1 %; 17 592), okres Nové Mesto nad Váhom (54,5 %; 9 752), okres Púchov (50,2 %; 5 769). V dvoch okresoch prevládalo pripojenie na kanalizačnú sieť – v okrese Trenčín (62,4 %; 15 660) a v okrese Ilava (52,1 %; 5 710). V obci Priepasné z okresu Myjava bolo až 90,3 % domov v obci bez kanalizácie.

Tretí najnižší podiel v pripojení na plyn

Pripojenie k plynovej prípojke v Trenčianskom kraji malo 66,8 % (92 438) domov z celkového počtu domov v kraji, čo predstavuje tretí najnižší podiel v rámci krajov SR. V rámci okresov Trenčianskeho kraja bol najvyšší podiel domov pripojených na plyn v okrese Trenčín (81,1 %; 20 360), najmenej v okrese Myjava (42,9 %; 3 543). Celkovo bolo v okrese Trenčín 34 obcí (12 %), kde podľa výsledkov SODB 2021 nebol dom s plynovou prípojkou.

Ústredné kúrenie

Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v Trenčianskom kraji bolo ústredné kúrenie lokálne (46,3 %; 114 551 bytov). Bez kúrenia bolo 2 019 bytov (0,8 %). Lokálne ústredné kúrenie malo najvyšší podiel takmer vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja. Z nich mal najvyšší podiel okres Bánovce nad Bebravou (57 % všetkých bytov v okrese Bánovce nad Bebravou; 8 967 bytov). Výnimkou bol okres Ilava, kde prevládalo vykurovanie bytov diaľkovým ústredným kúrením (47,6 %; 11 286 bytov). V 38 obciach Trenčianskeho kraja (13,8 % obcí Trenčianskeho kraja) nebol byt bez kúrenia, všetky tu zistené byty boli vykurované.

Obnoviteľné zdroje na vykurovanie

Prevládajúcim zdrojom energie na vykurovanie bol plyn (68,7 %; 169 828 bytov). Nasledovalo vykurovanie pevným palivom (61 630 bytov; 24,9 %). Vo všetkých okresoch Trenčianskeho kraja boli byty najčastejšie vykurované plynom. Z nich najvyšší počet a podiel bol v okrese Trenčín (40 792 bytov; 85,2 %). V Novej Dubnici, Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch používali na vykurovanie bytov vo zvýšenej miere obnoviteľné zdroje energie. Takýmto spôsobom bolo v Novej Dubnici vykurovaných 1 626 bytov (33,7 %), v Novákoch 612 bytov (32,8 %) a Zemianskych Kostoľanoch 138 bytov (19,7 %).

Kvalita bývania v okresoch

Z pohľadu kvality vybavenosti domov v Trenčianskom kraji sa v okrese Považská Bystrica nachádzal najvyšší počet domov bez vodovodnej prípojky (1 272 domov) a bez kanalizácie (1 937 domov).

Z pohľadu kvality vybavenosti bytov v rámci Trenčianskeho kraja sa v okrese Považská Bystrica nachádzal najvyšší počet bytov bez vodovodu (1 212 bytov), bez splachovacieho záchodu (2 082 bytov), bez kúpeľne (1 917 bytov). V okrese Prievidza sa nachádzal najvyšší počet bytov bez kúrenia (310 bytov). Avšak okres Bánovce nad Bebravou mal najvyšší podiel bytov bez kúrenia (2 % z celkového počtu bytov v okrese; 307) v rámci okresov Trenčianskeho kraja.


Zdroj: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *