Kategórie
Tlačové správy

Stanice technickej kontroly v EÚ čakajú zmeny

Stanice technickej kontroly vo všetkých štátoch EÚ by mali v budúcnosti fungovať ešte efektívnejšie ako je to v súčasnosti.

Zvažuje sa zavedenie kontroly nových systémov vozidiel, zmeny kontrolných metód alebo úpravy intervalov kontroly a ich rozšírenie na ďalšie skupiny vozidiel. Zmeny by mali prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách a taktiež k lepšej ochrane životného prostredia v Európe.

Jedným z prvých krokov na ceste k realizácii tohto zámeru bola medzinárodná konferencia European PTI Workshop 2022, ktorá sa konala minulý týždeň v Bratislave. Stretli sa na nej tvorcovia politík v oblasti kontroly vozidiel z centrálnych orgánov EÚ, Európskej hospodárskej komisie OSN, ministerstiev dopravy, štátnych dopravných úradov a technických služieb európskych štátov. Bola vítanou príležitosťou prediskutovať vývoj novej legislatívy EÚ v oblasti kontroly vozidiel, ktorý sa práve rozbieha. Dopad na národné predpisy všetkých členských štátov únie možno očakávať v časovom horizonte niekoľkých rokov.

Nové kontroly asistenčných systémov či elektrifikovaných áut

Medzi zmenami, ktoré by sa mali v pripravovanej legislatíve objaviť, sú napríklad funkčné testy pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS), nové metódy kontroly emisií škodlivín vo výfukových plynoch alebo kontrolné postupy prispôsobené elektrickým a hybridným pohonom vozidiel. Zlepšiť a prispôsobiť súčasnému stavu automobilovej techniky by sa mali aj postupy používané na kontrolu všetkých ostatných častí vozidiel. Lehoty pravidelných kontrol by v budúcnosti mohli zohľadňovať aj účel použitia vozidla (napríklad komerčný) alebo intenzitu jeho prevádzkovania (podľa počtu najazdených kilometrov).

Inovácie by sa mali postupne začať prerokovávať v štandardnom legislatívnom procese EÚ po tom, ako ich prediskutovali účastníci podujatia European PTI Workshop 2022. Na ňom sa zúčastnili odborníci pôsobiaci v oblasti kontroly technického stavu vozidiel v 21 európskych krajinách, ako aj zástupcovia nadnárodných organizácií a inštitúcií. Ďalší účastníci aj z mimoeurópskych štátov sa pripojili online vďaka hybridnej forme akcie kombinujúcej priamu i dištančnú účasť. Hlavným organizátorom konferencie, ktorá sa v uplynulých dňoch uskutočnila pod záštitou slovenského ministerstva dopravy a výstavby a holandského ministerstva infraštruktúry a vodného hospodárstva, bola spoločnosť TESTEK. Tá sa ako technická služba technickej kontroly podieľa na tvorbe slovenských predpisov a postupov pre technické kontroly a zabezpečuje výskum a vývoj v tejto oblasti. Spolu s TESTEK-om podujatie organizačne zabezpečovali aj holandský štátny dopravný úrad RDW a slovenské technické služby S-EKA a IRIS IDENT.

„Teší nás, že sme takéto významné medzinárodné podujatie mohli po prvý raz hostiť na Slovensku. Veríme, že prerokované návrhy a chystané opatrenia dokážu pomôcť k ešte efektívnejšiemu fungovaniu staníc technickej kontroly aj v rámci Slovenska. Snažíme sa nachádzať pozitívne príklady z fungovanie staníc technickej kontroly i zo zahraničia. V ostatných rokoch však čoraz viac inšpirujeme kolegov v iných členských štátoch EÚ i za jej hranicami aj my, a to pokrokom, ktorý sme v tejto oblasti na Slovensku dosiahli. Napríklad sme spolu s Nemeckom a Španielskom prvými tromi krajinami EÚ, ktoré s predstihom dokázali zaviesť do praxe európskou legislatívou vyžadované automatizované čítanie chýb bezpečnostných systémov vozidla cez OBD a integrovať ho do informačného systému technických kontrol. Ide o produkt nášho výskumu a vývoja, na ktorom spolupracujeme s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave a s niekoľkými ďalšími slovenskými firmami. Na konferencii to vzbudilo zaslúženú pozornosť kolegov z iných krajín,“ dopĺňa Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK.

European PTI Workshop 2022 v Bratislave sa zameral na tieto hlavné témy:

  • Bezpečnosť cestnej premávky a ochrana životného prostredia – technické a emisné kontroly sú medzinárodne uznávaným nástrojom na zaručenie dostatočne dobrého technického stavu vozidiel v cestnej premávke.
  • Cestné vozidlá sú čoraz komplexnejšie – technické a emisné kontroly musia držať krok s vývojom moderných vozidlových systémov a ich novými funkciami.
  • Nekalé praktiky a nedostatočná kvalita vykonávania technických a emisných kontrol – znižujú ich hodnotu, ako aj prínos k cestnej a environmentálnej bezpečnosti, ničia tiež ich reputáciu v očiach verejnosti. Štátne orgány musia prijať opatrenia, aby tomu zabránili.
  • Úloha EÚ v harmonizácii pravidiel technických a emisných kontrol – práve sa začala príprava novej legislatívy EÚ, ktorá nahradí doterajšiu nielen v jej členských štátoch, ale aj za jej hranicami. Býva totiž aplikovaná aj v nečlenských štátoch EÚ, ako sú Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Nórsko alebo štáty usilujúce sa o vstup do únie.

Foto:

Medzinárodná konferencia European PTI Workshop 2022
Medzinárodná konferencia European PTI Workshop 2022

Správu priniesol Michal Račko, Senior PR Consultant zo spoločnosti PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *