Kategórie
Tlačové správy

100 a viacroční obyvatelia SR

V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 401 obyvateľov nad 100 rokov.

SODB 2021

Konkrétne k 1. 1. 2021, najstarší obyvateľ mal 107 rokov. 100 a viacročných obyvateľov sme mali v roku 2011 takmer 300.

Najviac obyvateľov nad 100 rokov žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania v Bratislavskom kraji. Početne i v prepočte na obyvateľov kraja. V Bratislavskom kraji žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania až 119 obyvateľov nad 100 rokov. Medzi 100-ročnými a staršími prevládali ženy. Tých bolo žilo k rozhodujúcemu okamihu sčítania v Bratislavskom kraji 74, mužov bolo 45.

Vo vzácnej rovnováhe boli ženy a muži nad sto rokov k 1. 1. 2021 v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Žilo tu 15 žien nad 100 rokov a 15 mužov nad 100 rokov. V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žilo k 1. 1. 2021 17 žien nad 100 rokov a 8 mužov. Viac ako 100-ročných obyvateľov mala k tomuto dátumu aj Petržalka. Žilo tu 12 žien nad 100 rokov a 6 mužov.

Na druhom mieste s obyvateľmi nad 100 rokov bol Košický kraj. Tu ich k rozhodujúcemu okamihu sčítania žilo 65. Z toho bolo 28 mužov a opäť v prevahe – 37 žien. V Banskobystrickom kraji žilo 41 viac ako 100 ročných obyvateľov. Výrazne prevládali ženy – bolo ich 34 a len 7 mužov.

V Trenčianskom kraji sme mali k 1. 1. 2021 39 viac ako 100-ročných obyvateľov. Opäť prevaha žien – tých bolo 30 a 9 mužov. Rovnaký počet 100 a viacročných ako v Trenčianskom kraji žil aj v Nitrianskom kraji, kde bolo ale rozloženie mužov a žien vyváženejšie. Tohto úctyhodného veku sa tu dožilo 27 žien a 12 mužov.

V Prešovskom kraji sme evidovali 37 viac ako 100 ročných. 11 mužov a 26 žien. V Žilinskom kraji žilo k 1. 1. 2021 31 obyvateľov nad 100 rokov. 20 žien a 11 mužov.

Najmenej obyvateľov vo veku 100 rokov a viac mal k rozhodujúcemu okamihu sčítania Trnavský kraj. V Trnavskom kraji žili k rozhodujúcemu okamihu sčítania 4 muži vo veku viac ako 100 rokov a 26 žien.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *