Kategórie
Knihy

Pôvod človeka

Ilustrované dejiny evolúcie človeka.

Na našom knižnom trhu sú ako šafran na lúke knihy, ktoré sa zaoberajú pôvodom ľudstva s vedeckým výkladom. Jednou z takýchto vzácnych noviniek je kniha Pôvod človeka, ktorú napísal Douglas Palmer. Je vhodná pre každého, koho zaujíma pôvod ľudí a evolučné zmeny vo vývoji ľudstva.

Kniha Pôvod človeka

V knihe Pôvod človeka Dr. Douglas Palmer zaradil pátranie po našom pôvode do kontextu 21. storočia. Pomocou dokladov pochádzajúcich z rozličných prameňov, ako sú napríklad skamenené pozostatky a DNA našich vyhynutých predchodcov, predkladá komplexný pohľad na súčasný stav poznania o našom pôvode a rozšírení po celej zemeguli. Venuje sa vplyvu podnebia a zmenám životného prostredia na našich predkov, vývoju nástrojov a umenia, ako aj času, spôsobu a dôvodom, prečo sa naši predkovia vydali za hranice Afriky. Fascinujúci text bohato dopĺňajú detailné, špeciálne zhotovené mapky, ilustrácie a fotografie.

Knihu vydalo Vydavateľstvo SLOVART v roku 2009 ako prvé slovenské vydanie v edícii Literatúra faktu (ISBN: 978-80-8085-657-1). Z anglického originálu The Origin of Man preložil doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc.

Kniha je rozdelená na tri hlavné časti.

I. časť sa zaoberá samotným výskumom s úvodnými otázkami: Akí sme ako biologický druh, ktorého dejiny siahajú vyše 6 miliónov rokov do minulosti? Čo o tom svedčí? Nakoľko možno dôverovať zachovaným dokladom a ako sa dajú interpretovať často až mätúce informácie?

Obsahuje tri kapitoly: Ľudstvo – skutočne globálny druh, Svedectvo z dávnej minulosti – čo nám prezrádzajú archeologické pramene a Ako sa zmenil náš pohľad na dávnu minulosť.

II. časť vás povedie po stopách vlastného pôvodu – od dôverne známych bezprostredných predchodcov až k tým našim predkom, o ktorých sme sa pred vyše 6 miliónmi rokov delili so šimpanzmi.

Obsahuje štyri kapitoly: Naši bezprostrední predsapientní predchodcovia, Hľadanie pôvodu ľudskosti – ako určiť jej „dno“, „Južné opice“ – australopitekovia a Chýbajúci článok – hľadanie koreňov rodostromu.

III. časť s kapitolou Rozšírenie ľudstva a vývin jazykov vysvetľuje ako, kedy a prečo sme sa pred 100 000 rokmi vydali za hranice Afriky. V závere knihy je úvaha o najnovších poznatkoch vo vývoji s otázkou: Tak čo z nás robí človeka?

Z úvodu knihy:

„Na zemeguli dnes žije vyše šesť miliárd ľudí a my všetci patríme k tomu istému druhu Homo sapiens. Dôkazy našej príbuznosti nachádzame v každom kozmopolitnom veľkomeste, kde sa stretávajú ľudia rôzneho etnického pôvodu a plodia spolu deti. Za biologický druh pokladáme taký, ktorého členovia sa môžu úspešne rozmnožovať a aj ich potomkovia sú schopní reprodukcie. Nezáleží na tom, akým z približne šesť tisíc svetových jazykov hovoríme alebo či je jeden z partnerov Inuit z arktickej Kanady a druhý z niektorého tropického ostrova v Pacifiku. Hoci pôvodne sme predstavovali tropický druh, naša schopnosť prispôsobovať sa a naše technologické poznatky nám umožnili žiť v oveľa rôznorodejších prostrediach, než dokáže ktorýkoľvek iný druh. Príbeh o úspešnosti nášho druhu je pozoruhodný a práve on je témou tejto knihy.“


Vydavateľstvo Slovart pôsobí na slovenskom knižnom trhu od roku 1991. Od začiatku sa snaží prinášať čitateľom knihy, v ktorých rovnako dôležitú úlohu zohráva obsah i forma, teda v ktorých sa kvalitný a náročný obsah spája s polygraficky i výtvarne bezchybnou formou.

Jedna odpoveď na “Pôvod človeka”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *