Kategórie
Humanizmus

Deň nedeliteľnosti

Guvernér Jesse Ventura vyhlásil 4. júl, Deň nezávislosti, za Deň nedeliteľnosti v štáte Minnesota, a to ako prejav presvedčenia, že odluka cirkví od štátu je nevyhnutná.

Vyhlásenie má nasledujúce znenie:

Keďže: jedinečným znakom tohto štátu pri jeho vzniku bolo prijatie sekulárnej ústavy, čo oddelilo vládu od náboženstva – to bolo niečo, čo sa predtým ešte nikde nikdy nestalo;

Keďže: naša sekulárna ústava umožnila ľuďom všetkých svetonázorov spoluexistovať v harmónii a nedeliť sa sektárskymi rozbrojmi na skupiny;

Keďže: prezident James Madison zvýraznil dôležitosť pretrvávania tejto harmónie, keď vyhlásil: „Úlohou odluky cirkví od štátu je navždy uchrániť túto zem od nekonečných rozbrojov, ktoré po storočia napájali krvou zem Európy“;

Keďže: rozličnosť našich ľudí vyžaduje vzájomný rešpekt a rovnakú ochranu všetkých občanov, vrátane menšinových skupín, ak máme ostať „jedným národom, nerozdeleným“;

Keďže: to bola neobmedzená rozličnosť myšlienok a svetonázorov, ktorá urobila náš štát najmocnejším a najproduktívnejším na svete;

Keďže: je potrebná trvalá ostražitosť, aby sme sa ubránili proti tým, ktorí sa snažia umlčať určité myšlienky, zaviesť úzkoprsú pravovernosť a rozdeliť náš národ podľa vymyslených hraníc rasy, národnosti, či náboženskej viery alebo neviery,

preto dnes ja, Jesse Ventura, guvernér Minnesoty, vyhlasujem, že tento štvrtok 4. júla 2002 má byť oslavovaný ako: Deň nedeliteľnosti v štáte Minnesota.


Governor Jesse Ventura has declared Independence Day to be Indivisible Day in the state of Minnesota. The holiday is in recognition of the necessity for the separation of church and state.

His proclamation is as follows:

Indivisible Day Proclamation

Whereas: The unique features of this nation at its foundation was its establishment of a secular Constitution that separated government from religion – something never done before; and

Whereas: Our secular constitution has enabled people of all world views to coexist in harmony, undivided by sectarian strife; and

Whereas: President James Madison made clear the importance of maintaining this harmony when he said, “The purpose of separation of church and state is to keep forever from these shores the endless strife that has soaked the soil of Europe in blood for centuries”; and

Whereas: The diversity of our people requires mutual respect and equal protection for all our citizens, including minority groups, if we are to remain “One nation, indivisible”; and

Whereas: It is the unfettered diversity of ideas and world views that have made our nation the strongest and most productive in the world; and

Whereas: Eternal vigilance must be maintained to guard against those who seek to stifle ideas, establish a narrow orthodoxy, and divide our nation along arbitrary lines of race, ethnicity, and religious belief or non-belief.

Now Therefore, I, Jesse Ventura, Governor of Minnesota, do hereby proclaim that Thursday July 4, 2002 shall be observed as: Indivisible Day In the State of Minnesota.

Zdroj: Indivisible Day, Secular Seasons (Sekulárne obdobia), júl 2002.

Jesse Ventura – 38. guvernér štátu Minnesota (USA), vo funkcii pôsobil od 8. januára 1999 do 6. januára 2003.

Článok bol pôvodne uverejnený 27. 6. 2010.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *