Kategórie
Tlačové správy

Hoax o Ukrajincoch (utečencoch)

„A čo my? Hen, utečenci čo dostanú! Z Ukrajincov tu budú polobohovia a my Slováci budeme trpieť hladom.“

Áno, takéto slová ako v titulku sa šíria slovenským internetom – a bude ich čoraz viac. Ide o premyslenú komunikačnú operáciu, ktorej cieľom je zvrátiť solidaritu, rozdeliť spoločnosť a poštvať ľudí proti sebe a Ukrajincom. V konečnom dôsledku môže ísť o pokus vyvolať priazeň smerom k Ruskej federácii.

Zdroj hoaxu: Miroslav Jankovič.

Ohľadom priloženého statusu sme kontaktovali Migračný úrad Ministerstva vnútra SR a zistili sme nasledovné.

Ukrajinci a finančná pomoc

Cudzinci z Ukrajiny, ktorí požiadali o dočasné útočisko NEDOSTANÚ žiadne viaceré príspevky uvedené v nasledujúcom bloku:

 • Ak cudzinec z Ukrajiny dostane štatút dočasného útočiska, má v súčasnosti nárok iba na dávku v hmotnej núdzi.
 • Navrhovaný príspevok na ubytovanie sa bude vyplácať ubytovateľovi (ak cudzinci budú v azylovom zariadení, nebude sa vyplácať).

Ostatní azylanti

Na úvod pár faktov:

Slovensko je nezaujímavou krajinou pre azylantov, migranti sa sem roky nehrnú, nechcú tu žiť. Slovensko má jeden z najprísnejších azylových procesov, dostať u nás azyl je veľmi ťažké, ide o minimum osôb ročne.

Čo dostávajú azylanti v súčasnosti:

 • jednorazový príspevok 327,09 eur
 • dávka v hmotnej núdzi vo výške 67,80 eur (netýka sa azylantov, ktorí majú príjem a nespĺňajú podmienky)
 • 300 eur na prvé 3 mesiace v rámci projektu hradeného z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (podiel štátu vo výške 25 %)

Čo budú dostávať azylanti po začiatku účinnosti novely zákona:

 • 1,5 násobok životného minima (344,04 eur)
 • 1,75 násobok životného minima počas prvých 6 mesiacov ako integračný príspevok (401,38 eur – na zabezpečenie bývania, stravy, základných životných potrieb)
 • ak sa im nepodarí zamestnať po 6 mesiacoch, integračný príspevok nahradí dávka v hmotnej núdzi
 • zabezpečuje sa im kurz slovenského jazyka

Z uvedeného je zrejmé, že v konečnom súčte dôjde k minimálnemu zvýšeniu príspevkov v celkovom súčte, pričom nepôjde o žiadne tisícové sumy. Taktiež dôjde k zmene financovania integračného príspevku, pri ktorom sa už nebude používať uvedený Fond, pretože doteraz záležalo na realizátorovi projektu, či tento príspevok vôbec poskytne, pričom celá zodpovednosť za azylanta ležala na pleciach štátneho úradu.

Slovensko je dlhodobo na konci tabuliek

 • v počte prijatých žiadostí o azyl (nie sme krajinou tranzitu a ani cieľovou krajinou)
 • v počte udelených azylov a doplnkových ochrán (vyplýva z nízkeho počtu žiadostí)
 • v objeme poskytovanej rozvojovej a humanitárnej pomoci
 • v počte štipendií pre zahraničných študentov

O uvedených tvrdeniach sa môžete presvedčiť v tabuľke na stránke Ministerstva vnútra SR.


Autor: Hoaxy a podvody – Polícia SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *