Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Bratislavskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky.

V rámci uverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky. Dnes sa budeme venovať Bratislavskému kraju.

Bratislavský kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

 1. Bratislavský kraj môžeme označiť za kraj s intenzívnou výstavbou domov v rámci celej SR. Celkovo bolo v kraji o 37 661 domov viac ako pri predošlom SODB v roku 2011, čo predstavuje nárast takmer o 46 % (z hodnoty 81 929 na súčasných 119 590 sčítaných domov).
 2. V roku 2021 bolo v rámci SODB v Bratislavskom kraji sčítaných 119 590 domov. V porovnaní s ostatnými krajmi ide o najnižší počet domov, domy v Bratislavskom kraji tvorili 9,7 % z celkového počtu domov v SR.
 3. Z celkového počtu domov v kraji ich bola takmer tretina (29 %) v okrese Senec.
 4. Naopak, najmenej domov bolo v okrese Bratislava I a Bratislava V (po 4 %).
 5. Oproti tomu počet bytov v porovnaní s rokom 2011 vzrástol o 81 670 bytov (nárast o 29,3 %). V rámci SR je to najvýraznejší medzicenzálny nárast bytov.
 6. Takmer pätina všetkých bytov na území Bratislavského kraja pripadala na okres Bratislava II (70 767 bytov; 19,6 %).
 7. Rozlohou aj počtom obyvateľov najmenší okres Bratislava I mal na základe výsledkov SODB 2021 najmenej bytov v Bratislavskom kraji (28 248 bytov; 7,8 %).
 8. V rámci Bratislavského kraja zaznamenal okres Senec v ostatných rokoch najväčší rozmach, čoho dôkazom je aj medzicenzálny najvyšší prírastok počtu obyvateľov a zvýšený záujem obyvateľov o bývanie v obciach neďaleko Bratislavy. Na zvýšený dopyt po bývaní reagovali aj stavebné firmy. Za ostatných 10 rokov sa najviac bytov postavilo v okrese Senec. Prírastok predstavoval 20 696 bytov, čo je nárast o 79,5 %.
 9. V rámci okresov Bratislavského kraja bola murovaná konštrukcia dominantná najmä v okrese Senec (91,6 %; 31 721).
 10. Druhým najčastejším typom materiálu nosnej konštrukcie v Bratislavskom kraji bola spriahnutá oceľovo-betónová konštrukcia (stenové panely), ktorá tvorila 5,3 % (6 295 domov), čo je najvyšší podiel aj počet v porovnaní s ostatnými krajmi. Tento typ nosnej konštrukcie prevládal najmä v okrese Bratislava V (26 %), konkrétne v Bratislave v m. č. Petržalka (63,1 %), ktorá je známa svojou panelákovou výstavbou.
 11. Bratislavský kraj je aj krajom, kde bol najnižší podiel domov bez vodovodnej prípojky v rámci SR – 0,6 %, čo je v absolútnom vyjadrení 746 domov bez napojenia na vodu.
 12. V okrese Bratislava I, tzn. v Bratislave – m. č. Staré Mesto, sa na základe výsledkov SODB 2021 javí ako okres s najvyššou kvalitou bývania.
 13. Naopak okres Malacky sa na základe výsledkov SODB 2021 javí ako okres s najnižšou kvalitou bývania.
 14. Z hľadiska obcí nájdeme v Bratislavskom kraji 4 obce, v ktorých neboli žiadne domy bez kanalizácie – obec Igram (okres Senec), Nový Svet (okres Senec), Kostolná pri Dunaji (okres Senec) a vojenský obvod Záhorie (okres Malacky).
 15. V obci Záhorie mali všetky zistené byty splachovací záchod priamo v byte.
 16. V obci Nový Svet žiadny byt nepoužíval na kúrenie plyn, väčšinou boli byty vykurované pevným palivom (25 bytov; 59,5 %) alebo elektrinou (16 bytov; 38,1 %).

Podrobnejšie k zisteným ukazovateľom

Domy v Bratislavskom kraji z hľadiska počtu

V roku 2021 bolo v rámci SODB v Bratislavskom kraji sčítaných 119 590 domov. V porovnaní s ostatnými krajmi ide o najnižší počet domov. Bratislavský kraj však môžeme označiť za kraj s najintenzívnejšou výstavbou domov v rámci celej SR. Celkovo bolo v kraji o 37 661 domov viac ako pri predošlom SODB v roku 2011, čo predstavuje nárast takmer o 46 % (z hodnoty 81 929 na súčasných 119 590). Z celkového počtu domov v kraji ich bola takmer tretina (29 %) v okrese Senec.

Bratislavský kraj sa v mnohých ukazovateľoch dostáva do pozície „buď najviac“, alebo „ najmenej“. Výnimkou nie je ani podiel rodinných dom a bytových domov, ktoré prevládajú v kraji. Podiel rodinných domov pri SODB 2021 predstavoval 78 % (93 227), čo je najnižší podiel v porovnaní s ostatnými krajmi. Podiel bytových domov predstavoval 10,7 % (12 796), čo je zasa najvyšší podiel v porovnaní s ostatnými krajmi.

Byty v Bratislavskom kraji z hľadiska počtu

Bratislavský kraj má v rámci SR najvyšší podiel bytov. Za ostatných 10 rokov vplyvom rastu platov v Bratislavskom kraji a ľahšej dostupnosti hypoték sa zvýšil dopyt po bytoch. Počet bytov v porovnaní s rokom 2011 vzrástol o 81 670 bytov (nárast o 29,3 %). V rámci SR je to najvýraznejší medzicenzálny nárast bytov. K 1. januáru 2021 bolo na území Bratislavského kraja 360 854 bytov (16,1 % z celkového počtu bytov v SR).

Takmer pätina všetkých bytov na území Bratislavského kraja pripadala na okres Bratislava II (70 767 bytov; 19,6 %). Rozlohou aj počtom obyvateľov najmenší okres Bratislava I mal na základe výsledkov SODB 2021 najmenej bytov v Bratislavskom kraji (28 248 bytov; 7,8 %).

Výrazný rozmach okresu Senec

V rámci Bratislavského kraja zaznamenal okres Senec v ostatných rokoch najväčší rozmach, čoho dôkazom je aj medzicenzálny najvyšší prírastok počtu obyvateľov a zvýšený záujem obyvateľov o bývanie v obciach neďaleko Bratislavy. Na zvýšený dopyt po bývaní reagovali aj stavebné firmy. Za ostatných 10 rokov sa najviac bytov postavilo práve v okrese Senec. Prírastok predstavoval 20 696 bytov, čo je nárast o 79,5 %.

Tehly a panel alebo z čoho sú domy v Bratislavskom kraji

Murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice, tehlové bloky) domov bola najčastejšie používaná ako materiál nosnej konštrukcie vo všetkých krajoch SR vrátane Bratislavského, v ktorom tvorila 81,8 % (97 736 domov). V rámci okresov Bratislavského kraja bola murovaná konštrukcia dominantná najmä v okrese Senec (91,6 %; 31 721), najnižší výskyt domov s murovanou konštrukciou bol v okrese Bratislava V (61,2 %; 2 918).

Materiál nosnej konštrukcie

Druhým najčastejším typom materiálu nosnej konštrukcie v Bratislavskom kraji bola spriahnutá oceľobetónová konštrukcia (stenové panely), ktorá tvorila 5,3 % (6 295 domov), čo je najvyšší podiel aj počet v porovnaní s ostatnými krajmi. Tento typ nosnej konštrukcie prevládal najmä v okrese Bratislava V (26 %), konkrétne v Bratislave v m. č. Petržalka (63,1 %), ktorá je známa svojou panelákovou výstavbou.

Vodovodná prípojka, vodovod a kanalizácia ako atribút kvality bývania

Bratislavský kraj je aj krajom, kde bol najnižší podiel domov bez vodovodnej prípojky – 0,6 %, čo je v absolútnom vyjadrení 746 domov bez napojenia na vodu. 7 z 8 okresov Bratislavského kraja, s výnimkou okresu Malacky, malo v rámci porovnania so všetkými okresmi v SR najnižší podiel domov bez vodovodnej prípojky.

Vybavenosť bytov vodovodom sa v Bratislavskom kraji stalo štandardom. Vodovod v byte sa nachádzal v 97,8 % bytov (353 025). Bez vodovodu bolo 670 bytov (0,2 %). V obci Nový Svet mali všetky zistené byty zásobovanie vodou riešené vodovodom v byte z vlastného zdroja. V obci Záhorie mali všetky zistené byty splachovací záchod priamo v byte. Iba v obciach Nový Svet a Záhorie mali všetky zistené byty kúpeľňu priamo v byte.

V Bratislavskom kraji bolo 72,1 % (86 241) domov pripojených na kanalizačnú sieť, čo je najvyšší podiel v SR. Na septik alebo žumpu bolo v kraji pripojených 21,6 % (25 879) domov, bez kanalizácie boli necelé 2 % zo všetkých domov v kraji – v oboch prípadoch ide o najnižšie podiely v porovnaní s ostatnými krajmi. Z hľadiska obcí nájdeme v Bratislavskom kraji 4 obce, v ktorých neboli žiadne domy bez kanalizácie – obec Igram (okres Senec), Nový Svet (okres Senec), Kostolná pri Dunaji (okres Senec) a vojenský obvod Záhorie (okres Malacky). Za spomenutie stojí aj obec Vlky, kde až 63 % domov malo domácu čističku odpadových vôd.

Pripojenie na plyn v Bratislavskom kraji

80,6 % (96 345) domov v Bratislavskom kraji malo plynovú prípojku, čo ho radí na druhé miesto v rámci SR za Trnavský kraj. V rámci okresov v Bratislavskom kraji bol najvyšší podiel domov pripojených na plyn v okrese Bratislava I (92 %; 4 349), najmenej v okrese Senec (77,3 %; 26 764). Napríklad v obci Nový Svet v okrese Senec nebol na plynovú prípojku pripojený ani jeden dom.

Kvalita bývania v okresoch Bratislavského kraja

V rámci Bratislavského kraja sa okres Bratislava I na základe výsledkov SODB 2021 javí ako okres s najvyššou kvalitou bývania. V okrese Bratislava I. Zároveň sa tu v rámci kraja nachádzal najmenší počet bytov bez kúrenia, bez vodovodu, bez splachovacieho záchodu a bez kúpeľne.

Naopak okres Malacky sa na základe výsledkov SODB 2021 javí ako okres s najnižšou kvalitou bývania. V tomto okrese sa nachádzalo najviac domov bez vodovodnej prípojky, bez kanalizácie a zároveň najviac bytov bez vodovodu, bez splachovacieho záchodu, bez kúpeľne a bez kúrenia.


Autori: Veronika Kršková, odborný analytik ŠÚ SR a Jasmína Stauder, hovorkyňa pre SODB 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *