Kategórie
Tlačové správy

Definícia lásky v online slovníku sa môže dočkať zmeny

Na kampaň značky ABSOLUT zareagovali jazykovedci.

Kampaň značky ABSOLUT Každá láska je láska našla podporu aj medzi jazykovedkyňami a jazykovedcami Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Reagovali na verejnú výzvu za zmenu aktuálnej definície slova láska v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktorú značka iniciovala symbolicky na deň sv. Valentína. Podpísalo sa pod ňu viac ako 6-tisíc ľudí vrátane známych osobností, ako sú speváčka Emma Drobná, olympionik Matej Tóth, víťaz SuperStar Adam Pavlovčin a mnohí ďalší. Zmena definície by mala nastať v online verzii slovníka.

Slovník súčasného slovenského jazyka definuje lásku ako náklonnosť jedného pohlavia k druhému. V oficiálnych slovníkoch po celom svete je už pritom výklad lásky upravený tak, aby ju nevymedzoval ako cit medzi dvomi pohlaviami, ale ako náklonnosť medzi ľuďmi či osobami. O tom, že tieto definície sú dôležité a mali by zachytávať rozmanitosť skutočného života, je presvedčená aj jazykovedkyňa a sociolingvistka Lucia Molnár Satinská.

„Presnejšia definícia v slovníku by mohla uľahčiť dialóg o láske v našej spoločnosti naprieč generáciami či ďalšími sociálnymi skupinami,“ vysvetľuje Molnár Satinská.

Iniciovať zmenu tejto definície lásky sa rozhodla značka ABSOLUT verejnou výzvou, ktorú podpísalo viac ako 6-tisíc ľudí starších než 18 rokov. Výzvu podporili aj známe osobnosti ako víťaz SuperStar Adam Pavlovčin, influencerka Alžbeta Saloňová známa ako Beth.Sal, producentka a drumandbassová dídžejka Matia Lenická alias B-Complex, influencer Expl0ited a množstvo ďalších osobností slovenskej kultúry či hudobnej scény.

Zmena je v rukách jazykovedkýň a jazykovedcov

Značka ABSOLUT neprichádza s konkrétnym návrhom nového výkladu lásky, poukazuje však na manifest nabádajúci k tolerancii.

„Naším zámerom bolo docieliť otvorenie kultivovanej diskusie na túto tému a ukázať, že aj na Slovensku existuje zázemie na zmenu definície slova láska v našom oficiálnom slovníku tak, aby zohľadňovala hodnoty ako rovnosť, akceptácia a sloboda a nebude stavať lásku na náklonnosti opačných pohlaví, ale prijme ju bez rozdielu aj medzi tými rovnakými,“ vysvetľuje cieľ kampane Veronika Lisová, brand manager značky ABSOLUT.

Verejná iniciatíva Definícia lásky sa stretla s podnetmi z vlastných odborných kruhov SAV, kde sa zamýšľali nad potrebou vytvorenia takej definície slova láska, ktorá by rešpektovala realitu a aj to, ako široko sa slovo v jazyku používa.

„Uvedomujeme si, že slovo láska, konkrétne význam ‚ľúbostný cit‘, nie je v doterajších výkladových slovníkoch slovenčiny uverejnených na Slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV vyložené adekvátne tomu, ako sa v jazyku používa. Rovnako ako respondenti, ktorí sa zapojili do vašej výzvy, aj my podporujeme návrh pristúpiť k zmene tohto výkladu, i keď nejde o triviálnu záležitosť,“ vysvetľuje vedecká pracovníčka Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra.

Z dôvodu rešpektovania autorských práv by k úprave spomínanej definície lásky podľa jej slov mohlo dôjsť len v elektronickej verzii Slovníka súčasného slovenského jazyka, pričom zmena by bola súčasťou viacerých plánovaných slovníkových úprav.

„Veľmi sa tešíme a sme vďační za prístup kompetentných jazykovedkýň a jazykovedcov zo Slovenskej akadémie vied. Symbolicky sme im odovzdali podpisy spolu s odkazmi od ľudí, ktorí veria, že aj v našom slovníku môžeme prijať lásku takú, aká je – nehľadiacu na pohlavie, vieru či farbu pleti, ale ako cit, ktorý prežívame všetci rovnako,“ dodáva Veronika Lisová.

Podpisy priniesli aj finančnú podporu LGBT komunite

Verejná výzva dopomôže nie len odzrkadliť rozmanitosť lásky v slovenskom slovníku a našom jazyku, ale prináša aj konkrétnu podporu pre LGBTI ľudí na Slovensku. Značka ABSOLUT pôvodne plánovala prispieť Iniciatíve Inakosť sumou 250 eur za každých tisíc podpisov, no po ukončení kampane sa rozhodla svoj príspevok strojnásobiť a organizácii tak venuje 4 500 eur. Financie poputujú na podporu projektu inPoradňa, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre LGBTI ľudí na Slovensku.

„inPoradňa už pomohla viac ako 500 ľuďom a dopyt, žiaľ, stále prevyšuje naše možnosti. Podpora od ABSOLUT nám umožní pokračovať v organizovaní podporných skupín pre LGBTI ľudí, ktoré im môžu významne pomôcť pri sebaprijatí, osobnom raste, nadväzovaní sociálnych vzťahov a podobne,“ dodáva Martin Macko z Iniciatívy Inakosť.


Kampaň Každá láska je láska

Kampaň značky ABSOLUT s názvom KAŽDÁ LÁSKA JE LÁSKA je veľkou oslavou lásky a otvoreného sveta pre každého bez ohľadu na orientáciu, národnosť či vierovyznanie. Hlavnou aktivitou v rámci komunikácie je verejná výzva odštartovaná na sviatok sv. Valentína, ktorej cieľom je dosiahnuť zmenu definície lásky v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktorý sa na lásku díva ako na náklonnosť dvoch opačných pohlaví. So zberom podpisov za zmenu definície lásky sa viaže aj finančná podpora pre Iniciatívu Inakosť, ktorá organizuje podporné skupiny pre LGBTI komunitu. Súčasťou kampane je spolupráca s influencermi, ako sú víťaz SuperStar Adam Pavlovčin, influencerka Alžbeta Saloňová známa ako Beth.Sal, producentka a drumandbassová dídžejka Matia Lenická alias B-Complex a ďalší, ktorí myšlienke kampane vyjadria podporu.

Ústredným nositeľom posolstva je hlavný spot, v ktorom sa v krátkych portrétoch predstavujú rôznorodé zaľúbené páry a každý z nich prezradí kúsok zo svojho pohľadu na lásku. Spoločne tak prednesú celistvú ódu na silu lásky, ktorú prežívame všetci bez rozdielu rovnako. Tmeliacim prvkom komunikácie sú ilustrácie ikonickej fľašky ABSOLUT, ktoré sú pretkané celou kampaňou. Režisérom spotu bol Peter Ehrenberger v spolupráci s DOP Igorom Smitkom a produkciu zastrešila spoločnosť KIMONO Production. Kampaň pobeží v digitále, PR a televízií. Za kreatívou a komunikáciou kampane stoja agentúry JANDL a PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *