Kategórie
Tlačové správy

Európsky podporný úrad pre azyl je už agentúrou EÚ

Na aktivitách sa podieľa aj MV SR.

European Union Agency for Asylum

Do platnosti vstúpilo 19. januára nové nariadenie, ktoré dokončilo proces transformácie EASO (Európskeho podporného úradu pre azyl) zriadeného v roku 2010 na Agentúru EÚ pre azyl (EUAA).

European Union Agency for Asylum – EUAA bude pokračovať v činnosti EASO s posilneným mandátom.

Hlavné poslanie EASO – „Podpora je našou úlohou“ (Support is our mission) – zostáva, ale mandát agentúry umožní ešte výraznejšiu podporu členským štátom EÚ v politicky citlivej agende.

Čo robí agentúra EUAA?

Experti agentúry konzultujú zosúlaďovanie národných postupov v azylovom konaní, vysielajú zo svojich radov podporné tímy do krajín pod migračným tlakom a v neposlednom rade rozvíjajú spoluprácu aj s tretími krajinami, t. j. krajinami pôvodu a tranzitu žiadateľov o azyl, čím prispievajú k znižovaniu tlaku na členské štáty EÚ.

Agentúra EUAA a Slovensko

Experti a expertky migračného úradu MV SR sú súčasťou týchto aktivít už od roku 2010. V uplynulom roku absolvovali 12 misií v štyroch členských štátoch EÚ – Cyprus, Malta, Litva a Taliansko, ktoré sú najmä z dôvodu ich geografickej polohy vystavené väčším migračným vlnám.

Prvé osobitné rokovanie Správnej rady EUAA sa uskutočnilo práve v deň oficiálneho spustenia činnosti agentúry. Členovia rady prijali základné predpisy nevyhnutné pre riadny výkon činností agentúry. Slovensko na tomto online rokovaní zastupovali podpredsedníčka správnej rady Blanka Timurhan a riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský.

European Union Agency for Asylum

Pozri: MV SR a EU Agency for Asylum – EUAA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *