Kategórie
Tlačové správy

Vyhlásenie k javom šikanovania nielen v Miloslavove

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy.

Mediálna pozornosť sa dnes upiera na konkrétny prípad v Miloslavove, ale sociálno-patologické javy sú vo veľkom prítomné naprieč celej spoločnosti a neobchádza to ani školy. Tieto javy sú ale primárne výsledkom vzťahov dospelých, ich kultúry komunikácie a (ne)spolupráce. Investícia do zdravých škôl, ktorých hlavnou prioritou sú hodnoty ľudskosti a tolerancie implementované v školských vzdelávacích programoch ako ich integrálna súčasť, je dnes najvyššou výzvou pri reformovaní školského systému. Pozornosť venovaná tzv. mäkkým zručnostiam v spolupráci s rodinami je najlepšou predikciou prevencie sociálno-patologických javov. Riešenia nemajú začínať protestmi pred domom žiakov s nevhodným správaním, ale zmenou politickej kultúry, masívnou investíciou do kvalitného vzdelávania a otvorenou medzirezortnou spoluprácou na komplexných riešeniach podpory. Vyhnime sa lacným vyjadreniam a zmenám, ktoré nie sú systémové a komplexné.

Slovenská komora učiteľov súčasne vyzýva MŠVVaŠ k stretnutiu relevantných aktérov a zároveň je pripravená prispieť svojimi návrhmi pri riešení tejto citlivej témy.

Viktor Križo, detský psychológ
Zuzana Hronová, školská špeciálna pedagogička

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *