Kategórie
Humanizmus

Šesť čísiel, ktoré stojí zato si zapamätať

Aj cez vianočné sviatky môžu mladí ľudia a deti volať na Linku detskej istoty na tel. čísle 116 111 – sme tu pre nich 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne už 25 rokov!

Linka detskej istoty

Psychológovia z Linky detskej istoty, n. o. každoročne pomáhajú viac ako 100 000 mladým ľuďom a deťom z celého slovenska, ktorí volajú a píšu na linku pomoci non-stop – teda aj v čase sviatkov a víkendov.

116 111

Šesť čísel, ktoré stojí zato si zapamätať!

24/7 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celú Slovenskú republiku

Linka detskej istoty (LDI), prevádzkuje Linku pomoci pre deti a mladých ľudí z celého Slovenska na tel. čísle 116 111 a tiež Linku pre hľadané deti na tel. č. 116 000 ako i on-line poradňu LDI cez čet aj e-mail na www.ldi.sk, a tiež 2 poradne pre rodičov, pedagógov a ďalších dospelých volajúcich v záujme detí.

Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, programová riaditeľka LDI: „Naša Linka 116 111 je tu už 25 rokov a poznajú ju generácie Slovákov! Sme hrdí na to, že ako jediná linka na Slovensku fungujeme od nášho založenia v nepretržitom režime až doteraz – to znamená 24/7 non-stop, 365 dní v roku, cez deň aj v noci, cez týždeň aj cez víkendy a aj počas všetkých sviatkov. Každoročne práve v čase sviatkov na Linke zaznamenávame zvýšený počet hovorov, četov aj e-mailov. Aj tento rok, z dôvodu pretrvávania pandémie je nárast počtu a závažnosti hovorov na Linke 116 111 väčší.“

Psychologička a odborná garantka LDI, PhDr. Katarína Trlicová: „Deti a mládež aj v predvianočnom a vianočnom období riešia svoje bežné starosti a problémy ale prežívajú aj ťažké životné situácie, kedy sa potrebujú na niekoho obrátiť či požiadať o pomoc odborníka. Dá sa predpokladať, že tohoročné Vianoce budú pre nich veľmi náročné na psychické prežívanie, pretože už dosť dlho žijeme s prívlastkom pandémie, ktorá mnohým rodinám poznačila život a deťom a mladým ľuďom vniesla do prežívania nové nepoznané zmeny. Preto u nich aj právom vznikajú obavy, aké tento rok Vianoce budú.“

Psychologička a odborná garantka LDI, PhDr. Katarína Trlicová: „Zo súčasnej analýzy, o čom deti a mladí ľudia potrebujú komunikovať sú najvýraznejšie pocity neistoty, strachu o seba, o zdravie rodičov a starých rodičov, o ich prácu, existenciu a podobne. Prežívajú zmeny v rituáloch svojho života, v procese vzdelávania a online vzdelávania, majú strach z budúcnosti, zle znášajú odlúčenia od rovesníkov ale aj od širšej rodiny. Kontroverzným fenoménom v súčasnosti sú aj sociálne siete. Na jednej strane umožňujú udržiavať sociálne vzťahy, na strane druhej ponúkajú priestor na negatívne javy ako je napr. kyberšikanovanie, nebezpečné prenasledovanie (stalking) ale aj na šírenie dezinformácií.“

Psychologička a odborná garantka LDI, PhDr. Katarína Trlicová: „Psychicky najnáročnejšie bude vianočné prežívanie pre deti a mladých ľudí v rodinách kde prežívajú stratu blízkeho, hospitalizáciu niekoho z rodiny, stratu zamestnania rodiča ale aj zákaz stretávania sa s ľuďmi, ktorí pre deti a mládež znamenajú pocit istoty a bezpečia. Musíme si uvedomiť, že vynútené zmeny, straty, nejasnosti výrazne vplývajú na psychickú stabilitu detí a mladých ľudí a preto potrebujú ešte väčšiu podporu a pomoc zo strany nás dospelých.“

Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, programová riaditeľka LDI: „Na Linku pomoci pre deti a mladých ľudí tel. č. 116 111 sa každoročne obráti so žiadosťou o radu či pomoc viac ako 100 000 mladých ľudí a detí, kontaktujú nás však bežne i dospelí a od vypuknutia pandémie aj zvýšený počet seniorov. V čase sviatkov volajú na našu Linku často mladí ľudia, ktorí sa cítia osamelí, ale napr. i deti z detských domov, sociálnych zariadení, či z rómskych komunít… zaznamenávame aj viac hovorov, ktoré sa týkajú násilia v rodine, zanedbávania dieťaťa, psychického a fyzického týrania, rôznych zdravotných problémov a závislostí, porušovania ľudských práv, kyber/šikanovania, zneužívania osobných údajov, nebezpečných známostí a pod., tiež častejšie riešime s mladými ľuďmi napr. prežívané úzkosti a strach, depresie, seba-poškodzovanie a úvahy o ukončení života. Mnohé z uvedených problémov si vyžadujú krízovú intervenciu.“

Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, programová riaditeľka LDI: „LDI poskytuje celú škálu služieb cez telefón ako i v on-line priestore, ale naše skúsenosti na Linke nám už roky potvrdzujú to, že mladí ľudia majú stále väčšiu potrebu porozprávať sa a poradiť sa s niekým priamo – chcú a potrebujú počuť ľudský hlas, ale zároveň je pre nich dôležité zostať v anonymite, zdôveriť sa bez toho, aby museli povedať kto sú a odkiaľ volajú – a práve to im naša Linka 116 111 a Linka 116 000 v plnej miere umožňujú. Ponuka anonymného kontaktu zvyšuje u volajúceho dieťaťa či mladého človeka pocit bezpečia a dôveru.“

Linka detskej istoty, n. o. (LDI) poskytuje služby pre celé Slovensko:

  • 116 111 – Linka pomoci pre deti a mladých ľudí – 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne

  • 116 000 – Linka pre hľadané deti – 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne

  • on-line poradňa LDI – denne od 18.00 do 22.00 h cez čet na 7 webových stránkach: www.ldi.sk, www.pomoc.sk, www.odpisemeti.sk, www.zodpovedne.sk, www.nezavislost.sk, www.kybersikanovanie.sk, www.ovce.sk, a tiež cez e-mail na adresách: 116111@ldi.sk a potrebujem@pomoc.sk

  • LDI poskytuje bezplatné konzultácie i dospelým, ktorí volajú v záujme detí a mladých ľudí: rodičom, príbuzným, učiteľom, vychovávateľom, školským psychológom a ďalším pracovníkom s deťmi a mládežou: Rodičovská psychologická poradňa LDI a Sociálno-právna poradňa LDI

  • LDI je tím 60 poradcov psychológov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych/liečebných pedagógov ako i supervízorov

  • LDI najviac kontaktuje mládež vo veku od 12 do 18 rokov – 71 %

  • LDI každoročne rieši viac ako 100 000 kontaktov

  • za 25 rokov existencie LDI to bolo viac ako 3 milióny volaní, četov a e-mailov od mladých ľudí, detí, rodičov, pedagógov, ako i ďalších dospelých…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *