Kategórie
Tlačové správy

Zákon o životných partnerstvách

Hnutie Progresívne Slovensko pred PRIDE Košice predstavili návrh zákona o životných partnerstvách.

V parlamente ho predloží poslanec Tomáš Valášek.

„Napriek Covidu-19 životy nás všetkých pokračujú a je tomu tak aj v prípade LGBTI komunity. Pandémia odhalila prekážky ktorými jej členovia na Slovensku čelia pri absencii právnej ochrany ich vzťahu. Nie je prekvapením, že práve strana, ktorá sa od svojho vzniku prezentuje liberálnym programom s dôrazom na rovnosť, prichádza s návrhom prispievajúcim k ukončeniu diskriminácie párov rovnakého pohlavia,“ povedala Irena Bihariová z hnutia Progresívne Slovensko.

Zdôraznila, že hnutie prináša zákon, ktorý má aj pri súčasnom zložení parlamentu šancu na podporu.

Slovensko dlhodobo situáciu dotknutých párov ignoruje a tým udržuje právny a spoločenský stav, v dôsledku ktorého sú nielen páry rovnakého pohlavia prehliadané, diskriminované a vystavené neprimeraným a neodôvodneným prekážkam. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je dať všetkým párom na Slovensku, ktoré nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo, možnosť právneho uznania ich zväzku a tým dosiahnuť zlepšenie ich životnej a právnej situácie a postavenia v spoločnosti, vrátane ich detí.

Lucia Plaváková z hnutia Progresívne Slovensko povedala: „Zákon prináša právnu ochranu a uznanie všetkým párom, ktoré do manželstva nechcú, alebo nemôžu vstúpiť. Podmienkou je iba veková hranica 18 rokov, inštitút teda budú môcť využiť aj heterosexuálne páry. Tak je tomu napríklad vo Francúzsku, kde do životného partnerstva vstupujú v 95,74 % prípadov páry odlišného pohlavia a v necelých 5 % páry rovnakého pohlavia, ktoré majú v krajne bežne prístupné už aj manželstvo.“

Ako dôležitý faktor zavedenia inštitútu životného partnerstva na Slovensku je dodržiavanie minimálneho štandardu ľudských práv v EÚ. Sme totiž jednou z posledných krajín Únie, ktorej chýba akákoľvek právna úprava vzťahov pre páry rovnakého pohlavia. Práve absencia právnej ochrany potom ohrozuje deti, ktoré v dúhových rodinách žijú.

Návrh zákona z dielne hnutia Progresívne Slovensko obsahuje možnosť osvojenia si maloletého dieťaťa životným partnerom alebo partnerkou rodiča, ako je to v prípade osôb v manželskom zväzku. Rovnako tiež navrhujeme vznik bezpodielového spoluvlastníctva partnerov, samozrejme s možnosťou jeho vylúčenia, alebo často diskutované umožnenie nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie partnera.

Tomáš Valášek povedal: „Viacerí koaliční poslanci komunite deklarovali podporu, no v Progresívnom Slovensku si myslíme, že je nutné sa konečne v téme posunúť od deklarácií k činom. Preto obídem všetkých poslancov s liberálnym zmýšľaním so žiadosťou o podporu nášho návrhu. Veríme, že sa rozhodnú pre jeho podporu a Slovensko sa aspoň priblíži štandardu civilizovaných krajín.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *