Kategórie
Tlačové správy

Transparentné výberové konania aj na šéfa plavárne a bytového podniku v Petržalke

V Petržalke sa už transparentne vybrala nová riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalka a v tomto móde chceme aj pokračovať. Ďalšími organizáciami, kde si ako poslanci chceme vypočuť rôzne vízie napredovania týchto organizácií sú Športové zariadenia Petržalky a Bytový podnik Petržalka. Obe organizácie nakladajú s výrazným objemom petržalských peňazí, takže transparentné výberové konanie a vypočutie si vízií rozvoja v rámci zmenenej spoločenskej situácie vzhľadom na COVID-19 je viac než žiaduce. Výberové konania bude pripravovať kancelária starostu Petržalky a mali by byť vyhlásené v priebehu septembra tohto roka.

Už pri výberovom konaní na riaditeľku Kultúrnych zariadení Petržalky si mohla výberová komisia vypočuť viaceré zaujímavé osobnosti a aj výzvy smerovania organizácie. A pri p. Korenčiovej ako novej riaditeľky KZP sa zhodla celá výberová komisia. Napriek tomu, že kultúra v čase „covid-u“ počas jej nového šéfovania utrpela asi najviac zo všetkých oblastí, tak v petržalskom KZP sledujeme progres a napredovanie.

Na základe tohto príkladu dobrej praxe v rámci transparentných výberových konaní v samospráve, ale aj zmenenej situácie vzhľadom na COVID-19 sme ako poslanci na stretnutí predsedov poslaneckých klubov oslovili vedenie mestskej časti s požiadavkou pripraviť a vyhlásiť transparentné výberové konanie na šéfa-šéfku Športových zariadení Petržalky a aj Bytového podniku Petržalka.

„Vypočutie si nových vízií a smerovania týchto organizácii v rámci zmenenej spoločenskej situácie vzhľadom na COVID-19 môže napomôcť nielen týmto organizáciám, ale aj Petržalčanom. Lebo obe organizácie sú tu práve pre nich,“ uviedol Pavol Škápik, predseda poslaneckého klubu Team Vallo.

Športové zariadenie Petržalky, s.r.o. má prioritne na starosti Petržalčanmi navštevovanú a obľúbenú plaváreň. S viac ako 20 zamestnancami a predkoronovými tržbami okolo 1 milión € ide o väčšiu petržalskú organizáciu, ktorá by mala poskytovať nielen služby, ale aj určovať smerovanie petržalského športu. Najmä ostatný 1,5 rok bol pre šport veľmi ťažkým rokom. Toto zasiahlo aj petržalskú plaváreň, keď v roku 2020 klesli tržby na 430 000 €. A jej stratu na úkor iných aktivít dofinancovala mestská časť, teda Petržalčania zo svojho rozpočtu.

„My vieme, že prípadný nový riaditeľ či riaditeľka neprinesie hneď do rozpočtu v tejto dobe peniaze, ale práve vypočutie si rôznych nových vízií môže v mnohom pomôcť rozvoju petržalského športu a aj plavárni,“ doplnil Škápik.

Bytový podnik v súčasnosti zabezpečuje správu v 65 obytných domoch. S tržbami okolo 300 000 € je menšou organizáciou, no nie menej dôležitou. Okrem správy obytných domov má na starosti aj viaceré garáže, ktoré v čase spustenia parkovacej politiky naberajú na dôležitosti. Podobne je to aj s nájomným bytovým domom na Medveďovej. Ide o bytový dom, ktorý mestská časť dostala tento rok od magistrátu do majetku a s ktorým sú v rámci Petržalky veľké plány. Už tento rok sa ide do tohto nájomného domu investovať 280 000 € do rekonštrukcie stupačiek a v budúcom roku sa požiada štátny fond rozvoja bývania o úver v hodnote niekoľkých miliónov na jeho celkovú rekonštrukciu.

„Aj toto by mali kandidáti a kandidáti na pozíciu prípadného riaditeľa – riaditeľky Bytového podniku Petržalka brať do úvahy. Tiež sídlo bytového podniku vyžaduje určenie smerovania od nájomnej politiky cez rekonštrukciu alebo prestavbu až po zbúranie a prípadnú výstavby nájomného bytového domu pre potrebné profesie ako učitelia základných či materských škôl, alebo zamestnancov v sociálnych službách,“ uviedol Škápik.

„Obe výberové konania z odbornej aj technickej stránky pripravujú zodpovední pracovníci kancelárie starostu a mali by byť vyhlásené v septembri. Následne budú mať potenciálni záujemcovia dostatočný čas, aby si pripravili kvalitné vízie a prihlásili sa,“ uzavrel Pavol Škápik.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *