Kategórie
Tlačové správy

Na enviro záťaže pôjde z nových eurofondov 294 miliónov eur

Vicepremiérka Remišová po návšteve toxickej skládky v Strážskom.

Strážske/Humenné 6. augusta 2021 – Zdravie regiónov musí byť pre každú vládu priorita. Na pracovnom výjazde v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou to zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. S predstaviteľmi samospráv hovorila o environmentálnych záťažiach v regióne aj o tom, ako pri riešení týchto problémov môžu pomôcť eurofondy. Ministerka regionálneho rozvoja tiež navštívila skládku toxického odpadu z bývalej chemickej továrne v meste Strážske.

Vicepremiérka Remišová na návšteve toxickej skládky v Strážskom
Vicepremiérka Remišová na návšteve toxickej skládky v Strážskom.

„To, čo som videla v Strážskom mi vyrazilo dych. Je nepochopiteľné, ako kompetentní mohli desiatky rokov zatvárať oči pred problémom, ktorý nakoniec vyústil do ekologickej katastrofy. Z priemyselnej výroby bývalej chemičky nám zostali tony jedovatého odpadu v nedostatočne uskladnených sudoch alebo zakopané v zemi v lese. Máme zamorenú pôdu, vodu aj vzduch. A v takýchto podmienkach žije v tejto oblasti vyše 200 000 ľudí. Našou povinnosťou je konečne s tým niečo spraviť. Nepôjde to hneď, pri rozsahu poškodenia životného prostredia akého sme tu svedkom, neexistuje rýchle a zázračné riešenie. Ale tie jedy musíme dostať z pôdy preč a zlikvidovať ich,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová po návšteve zvernice v Strážskom, kde sú toxické odpady zakopané v zemi.

Na odstránenie enviro záťaže vláda predbežne vyčlenila 500-tisíc eur. V prvej fáze sa obstará potrebná technika a spevnia príjazdové cesty, až potom bude možné odviezť sudy a bezpečne ich uskladniť. Na sanácii enviro záťaže sa podieľajú rezorty vnútra, životného prostredia a pôdohospodárstva.

PCB látky sa používali ako izolačné kvapaliny v kondenzátoroch transformátorov, do roku 1984 ich bolo v Chemku vyrobených 21 500 ton a pri výrobe vznikli tisícky ton ďalšieho odpadu. Tieto nebezpečné toxíny sa dostali časom do pôdy a podzemných aj povrchových vôd. Pre ich vysokú koncentráciu, ktorá niekde až niekoľko stonásobne prekračuje povolené limity, je zákaz konzumácie rýb zo Zemplínskej šíravy. Z hospodárskych zvierat, hydiny a vajec z domácich chovov sa PCB látky dostávajú do ľudského organizmu, čo má výrazný negatívny dopad na zdravie obyvateľstva.

Podľa regionálneho Úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach dlhodobé pôsobenie PCB látok vplýva na zvýšený výskyt poškodenia štítnej žľazy, výskyt nádorových ochorení, poruchy metabolizmu ako napr. cukrovka 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia a poruchy plodnosti u mužov a žien. U detskej populácie bol zaznamenaný zvýšený výskyt poškodenia sluchu, poškodenie zubnej skloviny, poškodenie imunitného systému, vývojové poruchy plodu, neurologické poruchy, poruchy správania (napr. ADHD) a nižšia pôrodná hmotnosť.

„Je neodpustiteľné, že na Slovensku máme nejaký trojuholník smrti, ako túto oblasť niekedy nazývajú médiá. Ľudia majú právo na zdravý život v zdravej krajine a my im v tom musíme pomôcť. Riešenie environmentálnych záťaží musí byť pre Slovensko prioritou. Z nových eurofondov, ktoré dostaneme na roky 2021 – 2027, sme pre túto oblasť navrhli podporu vo výške 294 miliónov eur. Verím, že Európska komisia sa s naším návrhom stotožní,“ povedala ministerka investícií a regionálneho rozvoja.

Štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič informoval zástupcov samospráv tiež o možnosti pomoci pri asanácii skládky v Strážskom zo štátnej dotácie regionálneho rozvoja.

„Pomohli by sme financovať napríklad nákup ochranných a pracovných odevov či náradia pre pracovníkov, ktorí budú odstraňovať skládku. Za týmto účelom by sme tiež mohli podporiť vznik účelovo viazaných pracovných miest,“ povedal štátny tajomník regionálneho rozvoja, ktorý návrh už predostrel ministerstvu vnútra.

Primátori a starostovia sa na stretnutí s ministerkou Remišovou zaujímali tiež o možnosti podpory rozvoja regiónu z eurofondov. Jednou z tém bola cyklodoprava.

„Práve na podporu nemotorovej dopravy a najmä cyklodopravy bude určená nasledujúca výzva z regionálneho programu IROP, ktorú vyhlásime v priebehu niekoľkých týždňov. Zo sumy vyše 46 miliónov eur podporíme nielen budovanie a obnovu cyklotrás v regiónoch, ale tiež budovanie parkovísk pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre e-biky či zdieľané bicykle. Naším cieľom je, aby sa z cyklodopravy, ktorú dnes väčšina ľudí vníma iba ako voľnočasovú aktivitu, stala, tam kde je to možné, funkčná alternatíva v individuálnej automobilovej doprave. Preto do podpory cyklodopravy budeme investovať výrazne aj v nasledujúcich rokoch,“ ubezpečila Remišová predstaviteľov samospráv.

Z novej výzvy IROP sa budú okrem cyklodopravy financovať aj informačné systémy pre verejnú hromadnú dopravu, modernizácia vozidlového autobusového parku, či budovanie zelene v mestách.

Z regionálneho operačného programu, ktorý je v gescii Remišovej ministerstva, budú v najbližších týždňoch tiež vyhlásené ďalšie výzvy.

„Takmer 54 miliónov eur pôjde na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ktoré pre regióny životne dôležité, lebo ich denne využívajú ľudia cestujúci z obcí za prácou, do školy či k lekárovi. Všetci vieme, v akom sú tieto cesty stave, ako sa do nich celé roky neinvestovalo, preto robíme všetko preto, aby sme v tomto smere regiónom pomohli,“ povedala Remišová.

Ďalšia výzva z IROP bude určená na podporu sociálnych služieb aj modernizáciu výučby na stredných odborných školách.

„Regiónom chceme tiež pomôcť s prípravami na nové eurofondové obdobie, v ktorom Slovensko dostane 13 miliárd eur. Aby sme mohli začať čerpať peniaze hneď, potrebujeme mať pripravené kvalitné projekty. Práve na predprojektovú prípravu bude určená výzva za vyše 35 miliónov eur,“ povedala Remišová.

Z operačného Programu IROP bolo v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou doteraz podporených 104 projektov v celkovej sume vyše 66 miliónov eur. Eurofondy smerovali najmä na budovanie a obnovu ciest, verejnej dopravy, rekonštrukciu a modernizáciu materských, základných a stredných škôl a tiež do zvyšovanie kvality vzdelávania.

V jednotlivých okresoch boli z eurofondov doteraz podporené projekty v nasledujúcich hodnotách:

Vranov nad Topľou: 248 miliónov eur
Humenné: 100 miliónov eur
Michalovce: 156 miliónov eur

„Výziev, ktoré pred slovenskými regiónmi stoja je mnoho. Teší ma, že priamo ľudia v regiónoch si uvedomujú, že musia viac investovať do riešení pre budúcnosť. Do životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám, do vzdelávania, do lepšej verejnej dopravy. Potrebujeme zmysluplné projekty, ktoré reálne zlepšia život ľuďom. Aktéri v regiónoch môžu rátať s našou pomocou a plnou podporou, lebo cieľ máme spoločný. Moderné, úspešné a zdravé Slovensko, kde sa bude dobre žiť a kde v každom regióne nájdu ľudia dobre platenú prácu,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *