Kategórie
Tlačové správy

Skončil sa zber dát od obyvateľov v rámci SODB 2021

K 31. 3. 2021 sa online sčítalo 4,84 milióna obyvateľov. 13. 6. 2021 sa na Slovensku skončilo asistované sčítanie. Asistovane sa počas šiestich týždňov sčítalo 376-tisíc obyvateľov. Celkovo sa v Slovenskej republike k 13. 6. 2021 samosčítalo (online a asistovane) 5,22 milióna obyvateľov.

SODB 2021

Podiel sčítaných obyvateľov v rámci online sčítania a asistovaného sčítania dosiahol 92,7 % sčítaných z odhadovaného počtu.

Ing. Alexander Ballek, predseda Štatistického úradu SR:

„Zber dát od obyvateľov v rámci SODB 2021 hodnotíme ako úspešný. Ja by som chcel hlavne zdôrazniť a podčiarknuť úlohu samosprávy v celom procese a pri asistovanom sčítaní zvlášť. Obce plnili množstvo úloh, najmä úlohy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a tiež úlohy pri SODB 2021. Preto úprimne ďakujeme všetkým predstaviteľom samosprávy za nasadenie a naozaj dobrý výsledok. Uvedomujeme si, že to nebolo vždy ľahké, vzájomnú komunikáciu však hodnotím ako excelentnú a ukážkovú.“

Kde sa mohol obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomáhalo

Počas asistovaného sčítania bolo na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska mali k dispozícii pomoc od 3 827 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov bolo pripravených prísť 5 034 mobilných asistentov. Spolu bolo k dispozícii 8 861 vyškolených a certifikovaných asistentov, ktorí poskytovali pomoc či už v domácnostiach obyvateľov alebo na kontaktných miestach.

Vývoj sčítania obyvateľov
Vývoj sčítania obyvateľov.

Výsledky zberu dát od obyvateľov v rámci krajov

Bratislavský kraj

V kraji bolo zriadených 120 kontaktných miest. Obyvateľom bolo k dispozícii 213 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov mohlo prísť 296 mobilných asistentov.

Kraj evidoval k 31. 3. 2021 656,5 tisíca online sčítaných obyvateľov (87,6 % z odhadovaného počtu).

Počas šiestich týždňov asistovaného sčítania sa asistovane sčítalo ďalších 16,9 tisíca obyvateľov (2,3 % z odhadovaného počtu).

K 13. 6. 2021 eviduje Bratislavský kraj 673,4 tisíca sčítaných obyvateľov (89,9 % z odhadovaného počtu).

Mesto Bratislava

V meste Bratislava sa sčítalo 441-tisíc obyvateľov. Podiel sčítaných obyvateľov proti odhadovanému počtu predstavuje 88,4 %.

Zo 17 mestských častí podiel sčítaných nad 90 % z odhadovaného počtu dosiahlo 9 mestských častí: Čunovo, Jarovce, Vajnory, Rusovce, Devínska Nová Ves, Rača, Záhorská Bystrica, Devín a Lamač. Ďalších 7 mestských častí dosiahlo podiel sčítaných obyvateľov z odhadovaného počtu nad 85 % sú to Vrakuňa, Dúbravka, Petržalka, Podunajské Biskupice, Ružinov, Karlova Ves a Nové Mesto. Mestská časť Staré Mesto ukončila sčítanie s podielom sčítaných obyvateľov nad 80 %.

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji bolo zriadených 372 kontaktných miest. Obyvateľom bolo k dispozícii 469 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov bolo pripravených prísť 590 mobilných asistentov.

Nitriansky kraj evidoval k 31. 3. 2021 610,5 tisíca online sčítaných obyvateľov (86,9 % z odhadovaného počtu).

Počas šiestich týždňov asistovaného sčítania sa asistovane sčítalo ďalších 37,2 tisíca obyvateľov (5,3 % z odhadovaného počtu).

K 13. 6. 2021 eviduje Nitriansky kraj 647,7 tisíca sčítaných obyvateľov (92,2 % z odhadovaného počtu).

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji bolo zriadených 282 kontaktných miest. Obyvateľom bolo k dispozícii 340 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov bolo pripravených prísť 487 mobilných asistentov.

K 31. 3. 2021 evidoval Trnavský kraj 518-tisíc online sčítaných obyvateľov (88,5 % z odhadovaného počtu).

Počas šiestich týždňov asistovaného sčítania sa asistovane sčítalo ďalších 27,1 tisíca obyvateľov (4,6 % z odhadovaného počtu).

K 13. 6. 2021 eviduje Trnavský kraj 545,2 tisíca sčítaných obyvateľov (93,1 % z odhadovaného počtu).

Banskobystrický kraj

V kraji bolo zriadených 533 kontaktných miest. Obyvateľom bolo k dispozícii 632 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov bolo pripravených prísť 764 mobilných asistentov.

Banskobystrický kraj evidoval k 31. 3. 2021 545,7 tisíca online sčítaných (84,9 % z odhadovaného počtu).

Počas šiestich týždňov asistovaného sčítania sa asistovane sčítalo ďalších 58,5 tisíca obyvateľov (9,1 % z odhadovaného počtu).

K 13. 6. 2021 eviduje Banskobystrický kraj 604,2 tisíc sčítaných obyvateľov (94 % z odhadovaného počtu).

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji bolo zriadených 300 kontaktných miest. Obyvateľom bolo k dispozícii 344 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov bolo pripravených prísť 523 mobilných asistentov.

K 31. 3. 2021 evidoval Trenčiansky kraj 534,6 tisíc online sčítaných (90 % online sčítaných obyvateľov z odhadovaného počtu).

Počas šiestich týždňov asistovaného sčítania sa asistovane sčítalo ďalších 21,7 tisíca obyvateľov (3,7 % z odhadovaného počtu).

K 13. 6. 2021 eviduje Trenčiansky kraj 556,3 tisíca sčítaných obyvateľov (93,7 % z odhadovaného počtu).

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji bolo zriadených 353 kontaktných miest. Obyvateľom bolo k dispozícii 428 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov bolo pripravených prísť 606 mobilných asistentov.

K 31. 3. 2021 kraj evidoval 650,2 tisíca online sčítaných obyvateľov (91,6 % online sčítaných z odhadovaného počtu).

Počas šiestich týždňov asistovaného sčítania sa asistovane sčítalo ďalších 21,4 tisíca obyvateľov (3,0 % z odhadovaného počtu).

K 13. 6. 2021 eviduje Žilinský kraj 671,6 tisíca sčítaných obyvateľov (94,6 % z odhadovaného počtu).

Košický kraj

V kraji bolo zriadených 484 kontaktných miest. Obyvateľom bolo k dispozícii 575 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov bolo pripravených prísť 751 mobilných asistentov.

V Košickom kraji bolo k 31. 3. 2021 online sčítaných 642-tisíc obyvateľov (78,7 % obyvateľov z odhadovaného počtu).

Počas šiestich týždňov asistovaného sčítania sa asistovane sčítalo ďalších 99,6 tisíca obyvateľov (12,2 % z odhadovaného počtu).

K 13. 6. 2021 eviduje Košický kraj 741,6 tisíca sčítaných obyvateľov (90,9 % z odhadovaného počtu).

Mesto Košice

V meste Košice sa sčítalo 210-tisíc obyvateľov, čo predstavuje 86,6% podiel z odhadovaného počtu.

Z 22 mestských častí Košíc dosiahlo podiel sčítaných nad 90 % 12 mestských častí. Jedná sa o Kavečany, Lorinčík, Poľov, Pereš, Myslava, Barca, Džungľa, Vyšné Opátske, Šebastovce, Krásna, Sídlisko KVP a Sídlisko Ťahanovce. Podiel sčítaných nad 85 % dosiahlo 5 mestských častí a síce Košická Nová Ves, Ťahanovce, Západ, Nad jazerom a Dargovských hrdinov. Podiel sčítaných nad 80 % z odhadovaného počtu majú Staré mesto, Juh, Sever a Šaca. Pod hranicou 70 % sčítaných z odhadovaného počtu ukončila sčítanie mestská časť Košice-Luník IX.

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji bolo zriadených 718 kontaktných miest. Obyvateľom bolo k dispozícii 826 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov bolo pripravených prísť 1 017 mobilných asistentov.

Prešovský kraj evidoval k 31. 3. 2021 po online sčítaní 686,6 tisíca online sčítaných obyvateľov (82,6 % z odhadovaného počtu).

Počas šiestich týždňov asistovaného sčítania sa asistovane sčítalo ďalších 95-tisíc obyvateľov (11,4 % z odhadovaného počtu).

K 13. 6. 2021 eviduje Prešovský kraj 781,6 tisíca sčítaných obyvateľov (94,0 % z odhadovaného počtu).

Príhovor predsedu Štatistického úradu SR Alexandra Balleka:

„Vážené dámy, vážení páni,

dnes sme sa tu spoločne stretli, aby sme vyhodnotili zber dát od obyvateľov v rámci SODB 2021 a tiež asistované sčítanie, ktoré sa v nedeľu skončilo. Do sčítania sa zapojilo 5 miliónov 220-tisíc obyvateľov Slovenskej republiky. Elektronický formulár samosčítaním vyplnilo a zaslalo 4 milióny 840-tisíc obyvateľov a s pomocou asistenta sa sčítalo takmer 380-tisíc obyvateľov. Pre nás sú tieto čísla úspechom a ďakujeme každému obyvateľovi, ktorý sa sčítal. Moja kolegyňa povie viac podrobností, ja by som chcel hlavne zdôrazniť a podčiarknuť úlohu samosprávy v celom procese a pri asistovanom sčítaní zvlášť. Obce plnili množstvo úloh, najmä úlohy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a tiež úlohy pri SODB 2021. Preto úprimne ďakujeme všetkým predstaviteľom samosprávy za nasadenie a naozaj dobrý výsledok. Uvedomujeme si, že to nebolo vždy ľahké, vzájomnú komunikáciu však hodnotím ako excelentnú a ukážkovú.

Poďakovanie patrí aj ďalším partnerom, ktorí sa s nami aktívne zapájali do zberu dát a obrovskú úlohu zohrali i médiá, ktoré masívne o projekte informovali. Prijmite od nás poďakovanie.

Projekt SODB 2021 sa nekončí. V nasledujúcich mesiacoch nás čaká práca s administratívnymi zdrojmi údajov a štatistické spracovanie všetkých získaných údajov. Koncom roka by sme vám radi odprezentovali prvé výsledky prostredníctvom nášho webu www.scitanie.sk a poskytli vám výsledky sčítania 2021 v modernej digitálnej forme, ktorá bude zrozumiteľne dostupná aj širokej verejnosti, ktorá, ako sa potvrdilo aj sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021, je digitálne zručná.“

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR:

„Priznám sa, že napriek tomu, že som pri zrode online sčítania od jeho začiatku a podieľala som sa na projekte od jeho prípravy, finálne výsledky ma príjemne prekvapili. Ďakujem každému obyvateľovi za prejavenú dôveru, za to, že historicky prvému online sčítaniu obyvatelia fandili a zúčastnili sa. Moja osobná vďaka patrí aj médiám, pretože to boli práve novinári, ktorí informácie o sčítaní na dennej báze prinášali. Rovnako aj naším partnerom správcom AZÚ ako aj dodávateľom. Naša práca týmto nekončí, čaká nás spracovávanie dát a ich následné publikovanie. Preto verím, že korektná spolupráca bude pokračovať naďalej a získané dáta budú pre nás všetkých prospešné.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *