Kategórie
Tlačové správy

Stredné školy v Banskobystrickom kraji čakajú vďaka eurofondom veľké reformy

6,3 milióna eur ide na užšie prepojenie odborného vzdelávania s praxou.

Na úspešnej budúcnosti mladých ľudí nám záleží! Stredné odborné školy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BSK) čakajú vďaka podpore z eurofondov veľké zmeny. Kraj získa podporu v rámci európskej iniciatívy pre dobiehajúce regióny, ktorej cieľom je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie a lepšie využívať eurofondy. Kľúčová je v tomto procese tiež reforma odborného vzdelávania.

„Aby si mladí ľudia mohli nájsť dobrú prácu, musia mať vzdelanie a zručnosti, o ktoré je na trhu práce záujem. Preto prichádzame s iniciatívou na reformu stredoškolského odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji tak, aby bolo viac prepojené s praxou. Z eurofondového protikrízového balíka REACT-EU sme na to vyčlenili takmer 6,3 milióna eur,“ vyhlásila ministerka investícií Veronika Remišová.

Zámerom vyzvania pre národný projekt je zmeniť stredoškolské odborné vzdelávanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji tak, aby bolo atraktívne pre študentov a zároveň odrážalo potreby praxe. Vyzvanie odsúhlasila ministerka Remišová, ktorej rezort pripravil návrh na prerozdelenie balíka REACT-EU a koordinuje eurofondy a vyhlási ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Banskobystrický samosprávny kraj získa investície potrebné na reformu stredných odborných škôl vďaka iniciatíve Európskej komisie na podporu regiónov s nižšou ekonomickou výkonnosťou – Catching-up Regions. BSK eurofondy investuje do konca roka 2023 v súlade s národným projektom „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“.

„Kľúčová pri tejto reforme bude úzka spolupráca stredných odborných škôl a pedagógov so zamestnávateľmi. Nejde len o široké možnosti zaškolenia študentov prostredníctvom odbornej praxe, zamestnávatelia môžu priamo vstupovať svojimi návrhmi do obsahu vzdelávania na odborných školách,“ upozornila vicepremiérka Remišová.

Národný projekt má 7 kľúčových cieľov:

 1. prepojiť vzdelávací systém s potrebami trhu práce
 2. zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov
 3. zvýšiť zapojenie zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
 4. podporiť vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania a zamestnávateľmi
 5. podporiť nové cielené formy vzdelávania zamerané na moderné vyučovacie metód
 6. zlepšiť dostupnosť odborného vzdelávania a prípravy pre všetky skupiny žiakov vrátane žiakov z málo podnetného prostredia a znevýhodnených skupín
 7. identifikovať, modifikovať existujúce zdroje /vzdelávaciu infraštruktúru tak, aby sa dala efektívne využívať

Potrebu reformy stredoškolského odborného štúdia v kraji potvrdil aj prieskum medzi firmami, ktorý v roku 2019 uskutočnili experti Svetovej banky. Hlavné zistenia prieskumu:

– veľké rozdiely medzi očakávaniami zamestnávateľov a kvalitou zručností absolventov stredných odborných škôl

– slabá komunikácia a spolupráca medzi firmami a strednými odbornými školami

– pri výberovom procese nových zamestnancov firmy využívajú hlavne neformálne kontakty a reklamu cez internet, čo naznačuje menšiu dôveru vo využívanie tradičných prístupov

– iba malé percento firiem v súčasnosti využíva študentov duálneho vzdelávania a poskytuje im skúsenosti s odbornou prípravou v ich regióne

Systém potrebných opatrení sa najskôr zavedie na pilotnej vzorke ôsmich odborných škôl v Banskobystrickom kraji:

 1. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
 2. Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
 3. Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
 4. Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 9, Banská Štiavnica
 5. Spojená škola, Štúrova 848, Detva
 6. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
 7. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 1916/61, Rimavská Sobota
 8. Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa

Podľa analýzy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa až 63 % absolventov stredných škôl uplatňuje mimo odboru, ktorý vyštudovali. Každý štvrtý stredoškolák mal pri voľbe odboru vzdelania málo informácií o uplatnení jeho absolventov a 36 % stredoškolákov by si v prípade možnosti opätovnej voľby už svoj študijný odbor nevybralo. V Banskobystrickom kraji je situácia porovnateľná. Len 34 % absolventov stredných škôl v kraji za rok 2018 pracovalo vo vyštudovanom odbore.

Z údajov Centra vedecko-technických informácií SR vyplýva, že v BBSK hrozila nezamestnanosť v priemere 13,4 % absolventom SOŠ bez maturity (3. najvyššia hodnota v porovnaní s ostatnými krajmi). V prípade absolventov SOŠ s maturitou dosiahlo riziko nezamestnanosti 8,8 %, čo je 2. najvyššia hodnota.

„Ak chce byť Slovensko úspešnou krajinou, ak chceme, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali možnosť nájsť si zaujímavú a dobre platenú prácu, musíme v prvom rade zmeniť klasický pohľad na odborné vzdelávanie. Som presvedčená, že reformy, ktoré sa osvedčia vďaka podpore z eurofondov v Banskobystrickom kraji, budú príkladom aj pre ostatné regióny,“ dodala ministerka Remišová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *