Kategórie
Tlačové správy

Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5 150 000 obyvateľov

3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021. Končí sa už o týždeň. Po piatom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky konštatuje, že zber údajov pre SODB 2021 sa úspešne blíži do svojho finále.

SODB 2021

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže

K 7. 6. je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 824 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 033 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem informačných zdrojov svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Po piatom týždni počet sčítaných obyvateľov dosiahol 5,15 milióna

V piatom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,15 milióna obyvateľov, pričom sa asistovane od 3. 5. 2021 sčítalo viac ako 302-tisíc obyvateľov, čo je o 55-tisíc asistovane sčítaných viac ako týždeň predtým.

Piaty týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

Banskobystrický kraj

V kraji je zriadených 533 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 631 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 763 mobilných asistentov.

Banskobystrický kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkovo 84,9 % online sčítaných obyvateľov. K 7. 6. 2021 je to 92,4 % sčítaných. Asistovane sa sčítalo zatiaľ 48,2-tis. obyvateľov. Z celkového počtu 516 obcí kraja smeruje sčítanie k ukončeniu v 506 obciach. Do 80 % sčítaných má 6 obcí. Len 4 malé obce majú podiel sčítaných menej ako 75 %.

Bratislavský kraj

V kraji je zriadených 120 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 212 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 296 mobilných asistentov.

Kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkovo 87,6 % online sčítaných. Počas piatich týždňov asistovaného sčítania tento podiel vzrástol na 89,3 %. V Bratislavskom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo takmer 12,3-tis. obyvateľov.

Z 89 obcí v kraji (medzi ktoré zaraďujeme aj mestské časti Bratislavy) má 70 obcí podiel sčítaných vyšší ako 90 %, 16 obcí má podiel sčítaných nad 85 %.

Mesto Bratislava eviduje takmer 88 % sčítaných obyvateľov, čo predstavuje 438-tisíc obyvateľov. Najvyššia úspešnosť je v Čunove. V meste Bratislava je ďalších šesť mestských častí, kde je sčítaných viac ako 90 % obyvateľov. Sú to mestské časti Jarovce, Vajnory, Rusovce, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Rača. K 90 % sa blížia aj mestské časti Devín, Vrakuňa, Ružinov, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Podunajské Biskupice a Karlova Ves. Nad 85 % sčítaných obyvateľov má Nové Mesto. Svoje úsilie sčítať maximalizuje aj Staré Mesto.

Košický kraj

V kraji je zriadených 484 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 575 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 751 mobilných asistentov.

V Košickom kraji bolo k 31. 3. 2021 online sčítaných 78,7 % obyvateľov. K 7. 6. 2021, po piatich týždňoch asistovaného sčítania, je to takmer 88,4 % sčítaných obyvateľov. V Košickom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo takmer 78,9-tis. obyvateľov.

V kraji je 461 obcí. Viac ako polovica obcí z nich (275) má podiel sčítaných nad 90 % v porovnaní na odhadovaný počet obyvateľov, 4 obce majú sčítaných menej ako 70 % obyvateľov. Sú to obce Lunik IX (57,3 %), Jasov (65 %), Veľká Ida (68 %), Drienovec (69 %). Tieto obce by mali do 13. 6. 2021 pokračovať v intenzívnej činnosti z minulých týždňov.

V meste Košice bolo doteraz sčítaných 85,7 % obyvateľov. Sčítanie vrcholí v mestskej časť Kavečany (97,6 %). Nad 90 % sčítaných majú aj mestské časti Lorinčík (96,5 %), Poľov (95,3), Myslava (92,0 %), Barca (92 %), Pereš (91,8 %), Šebastovce (91,7 %), Vyšné Opátske (91,4 %) a Sídlisko KVP (90,6 %). Pod hranicou 85 % sú mestské časti Košice-Juh, Košice-Šaca a Košice-Sever.

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji je zriadených 372 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 469 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 590 mobilných asistentov.

Nitriansky kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkovo 86,9 % online sčítaných. K 7. 6. 2021 kraj eviduje viac ako 91 % sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo 29,6-tis. ľudí. Nitriansky kraj má 354 obcí. Celkovo 275 obcí kraja má stav v sčítaní obyvateľov na úrovni viac ako 90 % sčítaných z odhadovaného počtu, 60 obcí je nad úrovňou 85 %, 16 obcí nad úrovňou 80 % a jedna obec má podiel sčítaných menej ako 75 %.

Prešovský kraj

Prešovský kraj naďalej v asistovanom sčítaní vedie v rámci SR.

V Prešovskom kraji je zriadených 718 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 826 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 1 017 mobilných asistentov.

Prešovský kraj evidoval k 31. 3. 2021 po online sčítaní 82,6 % sčítaných. K 7. 6. 2021 sa počet sčítaných obyvateľov kraja zvýšil na 92,1 %. V Prešovskom kraji sa od začiatku asistovaného sčítania sčítalo takmer 79,7-tis. obyvateľov.

V kraji je 664 obcí. Celkovo 565 obcí v kraji má podiel sčítaných obyvateľov nad úrovňou 90 %. Jedna obec – Vyšná Jablonka eviduje len 68,2 % sčítaných obyvateľov z odhadovaného počtu.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji je zriadených 300 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 344 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 523 mobilných asistentov.

K 31. 3. 2021 evidoval Trenčiansky kraj 90 % online sčítaných obyvateľov.

K 7. 6. 2021 kraj eviduje takmer 93 % sčítaných. Celkovo sa v Trenčianskom kraji zatiaľ asistovane sčítalo takmer 16,9-tis. obyvateľov. Z celkového počtu obcí v kraji sa sčítanie blíži ku koncu v 274 obciach. Jedna obec dosahuje podiel sčítaných do 80 % a jedna obec v kraji dosahuje podiel sčítaných do 70 %. Ide o obec Trebichava.

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji je zriadených 282 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 340 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 487 mobilných asistentov.

K 31. 3. 2021 evidoval 88,5 % online sčítaných. K 7. 6. 2021 kraj eviduje takmer 92 % sčítaných obyvateľov. Od 3. 5. 2021 sa asistovane sčítalo 19,9-tis. obyvateľov. V Trnavskom kraji 249 obcí kraja sa blíži k záveru sčítania a už len 2 obce majú podiel sčítaných obyvateľov zatiaľ na úrovni 80 – 85 %.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji je zriadených 353 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 427 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 606 mobilných asistentov.

Žilinský kraj pokračuje v úspešnom sčítaní obyvateľov. K 31. 3. 2021 kraj evidoval 91,6 % online sčítaných, k 7. 6. 2021 je to takmer 94 %. Tento výsledok je zatiaľ najlepší v SR. Asistovane sa v Žilinskom kraji doteraz sčítalo 16,7-tis. obyvateľov.

V kraji až 313 obcí ukončuje sčítanie, keď ich podiel sčítaných je nad 90 % a len 2 obce majú podiel sčítaných menej ako 85 %.


PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR:

„Celkovo hodnotíme sčítanie obyvateľov ako úspešné. Svedčí o tom už výsledok online sčítania, keď sa na ňom zúčastnilo viac ako 4,8 milióna obyvateľov. Asistované sčítanie sa rozbiehalo pomalšie, ale potvrdilo svoju nevyhnutnosť práve v regiónoch s digitálne vylúčenými, kde aj zaznamenávame jeho najvyššiu intenzitu (Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj). K 7. 6. 2021 máme 2 424 obcí, ktoré majú podiel sčítaných viac ako 90 % z odhadovaného počtu.“

Doplňujúce informácie

Pre koho je určené asistované sčítanie

Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie

Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Obyvateľ môže navštíviť ktorékoľvek kontaktné miesto bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Zvukový záznam:

Vysvetlenie pojmu „Predpokladaný počet obyvateľov“:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *