Kategórie
Tlačové správy

Podpora najmenej rozvinutých okresov bude vďaka novému zákonu spravodlivá a jednoduchšia

Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane nové pravidlá. Vláda SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

„Podpora najmenej rozvinutých okresov musí po rokoch váhania konečne začať plniť svoj účel. V minulosti nebola dobre nastavená a neprinášala to, čo ľudia v týchto regiónoch potrebujú. Napríklad, až dve tretiny podporených projektov v okrese Sabinov nepriniesli ani jediné pracovné miesto. A pritom vo vedľajšom okrese Bardejov bolo takýchto projektov len asi sedem percent. Štátna podpora musí smerovať na projekty, ktoré zlepšia život ľudí v regiónoch,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová.

V minulosti sa vyskytli prípady, kedy sa z regionálneho príspevku napríklad kúpil traktor, s nulovým efektom pre ľudí v danom regióne.

„Podľa doterajších schém o pridelení štátnej podpory rozhodoval výbor nominovaný prednostom okresného úradu. Neraz sa stávalo, že peniaze smerovali po kamarátskych či straníckych linkách,“ upozornila ministerka regionálneho rozvoja.

„Do podpory najmenej rozvinutých okresov preto predloženým zákonom zavádzame nové, spravodlivé pravidlá, aby peniaze išli tam, kde skutočne pomôžu ľuďom.“

Podľa novely bude podpora do území smerovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci s MIRRI SR, so zástupcami samosprávneho kraja, miest, obcí a odborníkmi. Plánom sa tak nahrádzajú doterajšie dva dokumenty – Akčný plán najmenej rozvinutého okresu a Ročné priority – čím sa celý proces zjednoduší a urýchli.

Ďalšou novinkou, ktorú novela prináša, je, že podporu môžu získať aj projekty presahujúce hranice najmenej rozvinutého okresu.

„Územia tvorené susediacimi najmenej rozvinutými okresmi majú predsa podobné problémy, ktorých riešenie sa nemôže zastaviť na hranici okresu. Napríklad pri projektoch na podporu turizmu sa môžu do podporovaných aktivít zapojiť okresy z celého územia, ktorého sa to týka,“ vysvetlila ministerka.

Podľa návrhu zákona by sa medzi najmenej rozvinuté okresy mali zaradiť tiež okresy kompletne obklopené najmenej rozvinutými okresmi, okrem okresov krajských miest.

„Nový zákon sme na pôde nášho ministerstva pripravovali v úzkej spolupráci s dotknutými samosprávami a odborníkmi. Prioritami v podpore najmenej rozvinutých okresov a území budú okrem udržateľných pracovných miest aj zvyšovanie vzdelanostnej úrovne ľudí, podpora lokálnych ekonomík a zavádzanie sociálnych inovácií. Ľudia vo všetkých slovenských regiónoch si zaslúžia rovnaké príležitosti a podmienky pre kvalitný život,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy, v ktorých miera evidovanej nezamestnanosti bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa platnej legislatívy je 20 najmenej rozvinutých okresov. Sú to okresy: Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *