Kategórie
Tlačové správy

Produkcia odpadu z roka na rok rastie

Projekt Eko Alarm žiakov naučí, ako mu predchádzať.

Projekt EkoAlarm

Ľudstvo žije na ekologický dlh. Tento rok prišiel Earth Overshoot Day, ktorý je ilustratívnym dátumom, v ktorom spotreba zdrojov ľudstva v danom roku presahuje kapacitu Zeme, dokonca skôr ako vlani! Na Slovensku žijeme na ekologický dlh už od 13. mája. Environmentalisti dlhodobo poukazujú na to, že musíme kompletne zmeniť spôsob života, no zatiaľ sa zmeny dejú len veľmi pomaly. K najväčším problémom patrí vytváranie odpadov, ktorých produkcia z roka na rok rastie.

„Sme presvedčení, že začať treba od škôl a vzdelávať deti tak, aby pre ne bolo samozrejmé odpad buď minimalizovať alebo aspoň správne triediť,“ vraví koordinátorka projektu Eko Alarm Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Katarína Lepešková.

V Európskej únii vyprodukuje jeden občan priemerne okolo 500 kilogramov odpadu ročne. Únia preto hľadá spôsoby, ako odpad minimalizovať, prípadne ho využiť ako zdroj materiálov a šetriť tým zdroje. Je to téma, ktorou spoločenstvo žije dlhodobo, stanovuje si ambiciózne ciele a štáty musia napĺňať stále prísnejšie kritéria. V jednotlivých krajinách sú však v prístupe k týmto témam výrazne rozdiely. Slovensko nepatrí k najžiarivejším príkladom, produkcia odpadu u nás rastie najrýchlejšie z celej EÚ, v roku 2019 to bolo 435 kilogramov na osobu ročne. Aj preto, aby sa to zmenilo, spúšťa organizácia Živica vďaka Nadácii Ekopolis projekt vzdelávania o odpade Eko Alarm.

„Produkcia, množstvo a nakladanie s odpadmi má veľký vplyv na životné prostredie a klimatické zmeny. Odpady sú často zdrojom materiálov, ktoré by sme mohli znovu použiť a ušetriť životné prostredie od ich náročného získavania. Najdôležitejším krokom v hospodárení s odpadom je predchádzanie jeho vzniku,“ dodáva Katarína Lepešková.

A práve to je jedným z hlavným cieľov projektu Eko Alarm, ktorý prináša Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica do 380 škôl po celom Slovensku. Školy budú mať príležitosť získať know-how ako vytváraniu odpadov predchádzať, prípadne skvalitniť alebo zaviesť triedenie odpadu na svojej škole.

„Vybraným školám budú doručené koše z recyklovaného materiálu na trojzložkový separovaný zber (papier, plasty, bio/zmiešaný odpad) pre každú triedu. Vyše 70 z nich okrem toho dostane aj lektorovanie, mentorovanie, metodické materiály a podobne,“ dodáva koordinátorka.

Školy sa aktuálne môžu hlásiť do projektu. Účastníkov vyberú zástupcovia CEEV Živica na základe údajov uvedených v registračnom formulári v priebehu júla 2021. Vybrané školy budú potom kontaktované prostredníctvom e-mailu na adresu riaditeľa/riaditeľky a osoby zodpovednej za projekt do 15. augusta 2021.

„Pedagógovi zo spomínaných 70 škôl zodpovednému za projekt budú poskytnuté aj dva trojdňové kurzy vo Vzdelávacom centre v Zaježovej na tému odpadov a rovesníckeho vzdelávania,“ uzatvára Katarína Lepešková.

Eko Alarm je príležitosťou pre školy byť skvelým príkladom pre žiakov, ale aj pre celý región. Pilotný ročník prebiehal v januári až novembri 2018 a stretol sa vtedy s veľkým úspechom.

Hlavným partnerom prvého ročníka bol CURADEN Slovakia s.r.o., ktorý je u nás výhradným dovozcom značky ústnej hygieny CURAPROX.

Curaprox

Projekt je finančne podporený z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *