Kategórie
Tlačové správy

Druhý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. V druhom týždni asistovaného sčítania môžeme konštatovať, že sa naplno rozbehlo.

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže

K 17. 5. 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 786 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 019 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Druhý týždeň asistovaného sčítania v SR

V druhom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 4 950 450 obyvateľov. Asistovane sa za druhý týždeň sčítalo 67 093 ľudí. Spolu sa od začiatku projektu asistovane sčítalo už 106 443 obyvateľov.

Zvukový záznam:

Druhý týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

Medzi krajmi v počte asistovane sčítaných výrazne rozdiely pretrvávajú. Asistované sčítanie ďalej najlepšie pokračuje práve v tých krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide o Prešovský a Košický kraj. Asistované sčítanie sa oproti minulému týždňu uspokojivo rozbehlo aj v Banskobystrickom kraji a postupne nabieha aj v kraji Nitrianskom. V krajoch, kde sa obyvatelia sčítali viac online (Žilinský, Trenčiansky, Trnavský) sa tiež postupne začali obyvatelia sčítavať asistovane. Veľmi pomaly asistované sčítanie napreduje v Bratislavskom kraji.

Zvukový záznam:

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR:

„Veľmi nás teší napredovanie Košického a Prešovského kraja. Pripomíname samospráve, že veľká aktivita je na jej pleciach. Len dostatočná osveta pomôže zvýšiť počet asistovane sčítaných.“

Zvukový záznam:

Výzva obyvateľom

Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Obyvatelia môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta zavolaním na obec alebo na čísle call centra 02/20924919.

Doplňujúce informácie

Pre koho je určené asistované sčítanie

Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie

Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Zvukový záznam:

Štatistický úrad SR informuje občanov aj pomocou pútačov pri frekventovaných cestách.

Duchnovičová ulica Medzilaborce
Plagát pri ceste na Duchnovičovej ulici v Medzilaborciach.
Medzilaborce mesto
Pútač pri železničnej zastávke Medzilaborce mesto.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *