Kategórie
Tlačové správy

Výsledky prieskumu zameraného na pracovné prostredie učiteľov

Slovenská komora učiteľov realizovala koncom roka 2020 v rámci grantového projektu Podpora demokratizácie v školách prieskumnú anketu v prostredí slovenských zborovní s cieľom zmapovať aktuálnu situáciu pracovného prostredia učiteľov slovenských škôl.

SKU

Celkovým počtom respondentov 735 pedagógov bolo zastúpených všetkých osem krajov SR viac menej vyrovnaným pomerom. Zistené výsledky nás neprekvapili: kvalita pracovného života je na mnohých školských pracoviskách často napriek dlhoročnému neriešeniu akútnych problémov slovenského školstva a klesajúcej atraktivite učiteľskej profesie dobrá. Uvedené potvrdil aj náš prieskum – mnohí učitelia dokážu byť stále viac spokojní ako nespokojní so svojim pracovným priestorom. Na Slovensku je však neprehliadnuteľné množstvo učiteľov, ktorí roky a desaťročia pracujú v katastrofálnych až neľudských podmienkach – a to nie primárne z hľadiska materiálneho (ako sa často mylne prezentuje), ale z hľadiska systémového, vzťahového a mocenského. Takmer 30 % respondentov uvádza, že na svojom pracovisku zažíva nevhodné až neprijateľné pracovné podmienky a niektorí respondenti vnímajú klímu v zborovni ako hrôzu, katastrofu a pociťujú strach.

Prieskum potvrdil, že pedagogických zamestnancov, ktorí musia bežne znášať nevhodné správanie nadriadeného, je stále na Slovensku dosť. Až 58,9 % slovenských učiteľov zažíva iný ako participatívny (demokratický), čiže efektívny a podporný, štýl riadenia školy. 27,21 % respondentov vníma prítomnosť slobody slova vo svojom pracovnom prostredí školy na minimálnej úrovni. Iba 23 % respondentov je presvedčených, že vo svojom pracovnom prostredí môžu byť plne autentickí a nedochádza k tlakom vedúcim k pasívnemu prijímaniu situácie tak, ako si to želá vedenie školy. No až 566 (77 %) respondentov zažíva úplne inú situáciu, z toho 76 (10,34 %) z nich pracuje v prostredí, kde je pasívna poslušnosť pevnou súčasťou štýlu riadenia školy. Sú zamestnanci, ktorých vďaka klíme v kolektíve práca nebaví, nemotivuje, ktorí sú šikanovaní, zastrašovaní a neslobodní v názore a konaní. Ak sa v školách dejú situácie, ktoré opakovane ohrozujú psychickú integritu zamestnanca a jeho dôstojnosť, sú porušované ľudské práva a je umožnené vedúcim pracovníkom zavádzať despotické metódy a mocenské maniere kontrastujúce s právnymi predpismi a príkladmi dobrej praxe, znamená to, že nemožno hovoriť o demokratickej škole v demokratickom štáte. Je potrebné položiť si otázku: ako môžu učitelia/učiteľky, zažívajúci neslobodu v pracovnom prostredí školy, formovať kriticky mysliace a slobodne konajúce deti – naše budúce generácie? Skôr, ako meniť prístup učiteľov k deťom, je potrebné meniť prístup systému „zhora“ k učiteľom. Zdá sa, že sme v školstve opäť odignorovali logickú postupnosť dôležitých krokov.

Kompletne spracované výsledky prieskumu zborovne nájdete na stránke SKU.sk.


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens fund

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *