Kategórie
Tlačové správy

Ekonomická olympiáda pokračuje online

19. a 22. marca 2021 sa v krajských kolách Ekonomickej olympiády stretli najlepší mladí ekonómovia a ekonómky slovenských stredných škôl. Tento rok olympiáda nezavítala len do ôsmich krajských miest Slovenska, ale virtuálne do viac ako 300 domácností či škôl po celom Slovensku. Dokopy sa totiž 349 stredoškolákov z vyše 8 500 účastníkov školského kola kvalifikovalo do krajského kola.

Ekonomická olympiáda vznikla na sklonku roka 2017 ako prvá komplexná celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov. V porovnaní s inými súťažami v odbore sa líši v tom, že sa nezameriava len na finančnú gramotnosť alebo podnikanie, ale aj na iné dôležité ekonomické oblasti ako je medzinárodný obchod, menové otázky, aktuality v ekonomike, hospodársku politiku, ekonomickú históriu či podnikové financie. Vďaka otázkam zameraným na prax dokážu študenti lepšie porozumieť tomu, ako ekonomické rozhodovanie ovplyvňuje ich osobné životy. Vďaka testovaniu dokážeme aj pedagógom sprostredkovať informácie o silných a slabých stránkach v ekonomických vedomostiach mladých ľudí, čím vedia svoju výučbu lepšie zamerať.

INESS

Krajské kolá prebehli prostredníctvom šiestich online konferencií. V online teste krajského kola ich čakalo jedno otvorené zadanie, kde bolo ich úlohou vlastnými slovami popísať dopady zavedenia dane za rozvoj, dane z cukru či dane z luxusného bývania. Súťažiaci mali zohľadniť výhody a nevýhody pre štát, samosprávu či daňových poplatníkov. Nasledovali testové otázky, kde z piatich ponúkaných odpovedí vyberali študenti jednu správnu.

Pestré zastúpenie tém od výpočtu čistej súčasnej hodnoty investície, veľkosti štátneho dlhu až po komparatívne výhody či poisťovníctvo dali študentom zabrať. Aj napriek tomu, že podujatie nemohlo prebehnúť prezenčne, si súťažiaci v hodnotiacom formulári pochvaľovali organizáciu:

„Páčili sa mi otázky, lebo boli veľmi rôznorodé a zároveň náročné. Trochu smutné, že je to online ale v rámci možností ste pre hladký priebeh podľa mňa urobili všetko.“

„Páčilo sa mi, že ste aj napriek tejto situácii dokázali zorganizovať túto súťaž. Myslím, že toto krajské kolo bolo veľmi objektívne a bolo vidno veľkú snahu. Ďakujem za výbornú organizáciu a túto skúsenosť bez ohľadu na môj osobný výsledok. Myslím, že otázky boli veľmi náročné, ale na druhej strane, keby to bolo ľahšie, ťažšie by sa hľadali výnimoční študenti.“

Stredoškoláci s najlepšími výsledkami z krajských kôl postúpia do celoslovenského finále, ktoré je plánované v júni 2021 a stretne sa v ňom päťdesiatka najšikovnejších mladých ekonómov z celého Slovenska. Podujatie prebehne v závislosti od pandemickej situácie prezenčne alebo online a bude sprevádzané aj so zaujímavým programom pre súťažiacich a pedagógov.

INESS

Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. V školskom roku 2020/2021 prebieha jej štvrtý ročník, s rekordnou účasťou v školskom kole, keď sa zapojilo vyše 8 500 študentov. Najviac sa zapojili mladí ľudia z Prešovského a Košického kraja. INESS tento rok chystá aj 3. ročník medzinárodného finále, ktoré prebehne na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *