Kategórie
Tlačové správy

Hľadáme kvalitné projektové zámery pre hornú Nitru a ďalšie priemyselné regióny

Horná Nitra a ďalšie priemyselné regióny potrebujú kvalitné transformačné projekty. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) preto vyhlasuje nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov pre Fond na spravodlivú transformáciu.

Cieľom výzvy je tvorba zásobníka projektov, ktorý umožní včasné a efektívne čerpanie zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu. Z tohto finančného nástroja EÚ Slovensko dostane 459 miliónov eur, ktoré sú určené na transformáciu hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia a ďalších priemyselných regiónov (Košický kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj).

Online výzva je otvorená a hodnotenie predložených projektových zámerov bude MIRRI SR vykonávať vo viacerých kolách. Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzavreté k 30. aprílu 2021. Výzva je nezáväzná, nakoľko čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu bude možné až po príprave a schválení Plánu spravodlivej transformácie a po schválení eurofondového Operačného programu Slovensko pre programové obdobie 2021 – 2027.

„Našou snahou je už v tomto štádiu identifikovať strategické projektové zámery, ktoré bude zároveň možné zrealizovať v krátkodobom horizonte. Hornú Nitru, kde sa končí ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie, ako aj ďalšie priemyselné regióny čakajú veľké výzvy. Práve úlohou Fondu na spravodlivú transformáciu je pomôcť im, aby týmito zmenami prešli čo najlepšie. Potrebujeme kvalitné projekty, ktoré ľuďom prinesú pracovné miesta s pridanou hodnotou, lepší život v zdravom prostredí a moderné a spoľahlivé služby,“ povedala ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Žiadatelia, ktorí sa chcú zapojiť do aktuálnej výzvy, musia svoje projektové zámery predložiť prostredníctvom online formulára. Pri jeho vypĺňaní treba postupovať podľa návodu, ktorý je uvedený v Príručke pre predkladateľa projektového zámeru v rámci nezáväznej online výzvy k Fondu na spravodlivú transformáciu. Žiadateľ predkladá online formulár výhradne elektronicky (prostredníctvom webového rozhrania) a bez akýchkoľvek príloh.

Online výzva je spolu s podpornou dokumentáciou uverejnená na webovom sídle MIRRI SR.

Zber projektových zámerov a ich vyhodnocovanie zabezpečí tím odborníkov MIRRI SR v spolupráci so zástupcami dotknutých rezortov a technickej asistencie Európskej komisie – JASPERS. Vybrané projekty môžu čerpať tiež z pomoci pri príprave a písaní projektovej dokumentácie, na ktorú EÚ vyčlenila pre Slovensko, ako jedinú členskú krajinu, podporu vo výške 500-tisíc eur.

Fond na spravodlivú transformáciu, ktorého prostriedky budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období 2021 – 2027 kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Finančné zdroje z fondu sú určené na podporu regiónov, ktoré sú najviac postihnuté prechodom ku klimatickej neutralite. Fond môže podporovať široký rozsah aktivít ako sú napr. digitálna prepojiteľnosť, technológie čistej energie, znižovanie emisií, obnova priemyselných lokalít či rekvalifikácia pracovníkov. Podpora pôjde tiež do modernizácie malých a stredných podnikov, a na tvorbu pracovných miest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *