Kategórie
Tlačové správy

Téma – priebeh sčítania

Aktuálne sčítaní do 5. 3. 2021.

SODB 2021
NázovPočet sčítaných obyvateľovPodiel sčítaných obyvateľov
Slovenská republika2 970 00053 %
Banskobystrický kraj320 30050 %
Bratislavský kraj423 80057 %
Košický kraj383 10047 %
Nitriansky kraj373 40053 %
Prešovský kraj419 50050,5 %
Trenčiansky kraj329 10055,5 %
Trnavský kraj323 35055 %
Žilinský kraj397 30056 %

V akom stave je aktuálne sčítanie obyvateľov?

Úspešne sme sa prehupli do druhej polovice a sčítaných je viac ako 53 % všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Veľmi cítiť regionálne kampane napríklad krajských miest, kde sa tieto pozitívne odzrkadľujú na výsledkoch. V rámci krajov stále vedie Bratislavský kraj, výborné výsledky dosahuje aj Žilinský, Trenčiansky a Trnavský kraj. Samozrejme, cítime aj istý regionálny rozdiel, hlavne na východnom Slovensku, ale ten môže byť spôsobený komunitami, ktoré sa budú sčítavať až od 1. 4. asistovaným sčítaním.

Aké regionálne rozdiely vnímate a prečo vznikajú?

Ako som už uviedla, nižšie výsledky dosahuje Košický kraj a Prešovský kraj. V rámci samotného mesta Košice zreteľne vidieť, že napríklad mestská časť Ťahanovce je sčítaná na úrovni viac ako 50 % a sídlisko Lunik IX len na 4 %. V tejto chvíli je to však v poriadku, pretože máme pred sebou asistované sčítanie, ktoré má okrem digitálne vylúčených obyvateľov pomôcť sčítať sa aj marginalizovaným rómskym komunitám. Čiže nemožno povedať, že regionálne niekde zaostáva, lebo môže počty dosiahnuť pri asistovanom sčítaní.

Čo sú najčastejšie kladené otázky?

Najčastejšie sa obyvatelia momentálne pýtajú, čo majú uviesť pri frekvencii dochádzky do práce. V rozhodujúcom okamihu sčítania 1. 1. boli doma v lockdowne, preto im to nie je jasné. Prosíme, aby uvádzali stav, ktorý je obvyklý, keď lockdown nie je. Čiže ako dochádzali do práce pred pandémiou.

Druhou oblasťou je otázka zamestnania. Často sa pýtajú, hlavne SZČO osoby a podnikatelia, čo uviesť. Uvádzate nie to, že ste SZČO alebo podnikateľ, ale reálne povolanie, ktoré vykonávate – to znamená, že ste murár, účtovník, opatrovateľ atď. To isté platí pri podnikateľoch – každý konateľ má nejaké povolanie. Je obchodník, marketér, právnik, účtovník.

Tretia, veľmi podstatná oblasť sa týka toho, že sčítať sa v zmysle zákona má každý obyvateľ samostatne. Čiže manžel aj manželka použitím svojho rodného čísla alebo OP. Zákonný zástupca detí použitím rodných čísel detí. Tu obyvatelia často smerujú svoje otázky, či nestačí, že niekoho si uviedli vo formulári oni – nie nestačí. Sčítať sa má každý.

Téma – hejty a zaujímavosti

V médiách sa často objavujú rôzne konšpirácie a hejty. S akými najčastejšími sa stretávate?

Zaradila by som ich do rebríčka od neškodné, vtipné až po naozaj zdraviu nebezpečné. Klasická otázka, ktorá sa objavuje najčastejšie, je zo súdka „a načo vám to je, veď všetko viete“. Odpoveď je jednoduchá, nie, nevieme všetko a odpoveď na otázku, ako sa napríklad dopravujete do práce a kde žijete mimo svojho trvalého pobytu, nemáme odkiaľ vedieť odpoveď. K tým zdraviu nebezpečným patria naozaj hutné konšpirácie, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani špičkový režisér akčných filmov. Tie napríklad pracujú s teóriou prepojenia sčítania na vakcináciu alebo sa zamýšľajú nad tým, ako prostredníctvom sčítania implementujeme mikročipy do ľudí.

Našťastie táto skupina nie je početná a väčšinou dostávame otázky, ktoré sú logické a namieste.

Vyskytujú sa aj vtipné momenty?

Recesia k sčítaniu obyvateľov patrí už celé roky a recesisti hlavne pri otázkach vierovyznania alebo národnosti mali tendenciu vždy uvádzať rôzne na tie časy populárne humorné odpovede. Samozrejme, stretávame sa s hutnou recesiou aj dnes. Patria k nej odpovede v otázke vierovyznania, kde sa obyvatelia hlásia k Svedkom liehovovým alebo Rytierom Jedu, zatiaľ nemáme tieto odpovede vyhodnotené, takže to, či kampaň Svedkov liehovových bola úspešná, sa dozvieme až po sčítaní. Vtipným momentom je otázka, kedy ste uzatvorili manželstvo, kedy sa pán sťažoval, že mu ničíme život, pretože si odpoveď nepamätal a manželka sa urazila. Podobne je to aj s mužmi, ktorí sa pomerne v hojnom počte pýtajú, či sa ich svojprávna žena má sčítať sama, keď ju oni uviedli vo svojom elektronickom formulári.

Ale naozaj drvivá väčšina odpovedí je maximálne serióznych a chceme sa všetkým poďakovať, že takto pristúpili k sčítaniu.

Jasmína Stauder
hovorkyňa pre SODB 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *