Kategórie
Tlačové správy

Elektronické sčítanie obyvateľov je v plnom prúde

Po druhom týždni sa elektronicky sčítala takmer polovica obyvateľov.

SODB 2021

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021. Od jeho začatia sa elektronicky sčítalo takmer 50 % obyvateľov Slovenska. Podiel sčítaných v rámci krajov je pomerne vyrovnaný.

Výsledky sčítania obyvateľov po druhom týždni

Sčítalo sa 47% obyvateľov čo je takmer 2 640 000 sčítaných. V druhom týždni elektronického sčítania obyvateľov Slovenska sa rozdiely medzi jednotlivými krajmi a v obciach krajov mierne prehlbujú.

Výsledky v rámci krajov a krajských miest

Sčítací formulár v Bratislavskom kraji vyplnilo viac ako 51 % obyvateľov a tento kraj vedie v podiele sčítaných. Na druhom mieste je Žilinský kraj, kde si povinnosť sčítať sa splnilo takmer 50 % obyvateľov. V tesnom závese na treťom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol viac ako 49,5 % sčítaných a Trnavský kraj na úrovni 49% sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji si zatiaľ zákonnú povinnosť sa elektronicky sčítať splnilo viac ako 47 % obyvateľov. Ostatné kraje sú pod celoslovenským priemerom, keď Prešovský kraj sa sčítal na takmer 45 %, Banskobystrický kraj na 44 % a posledným krajom je zatiaľ Košický kraj, ktorý eviduje viac ako 41 % sčítaných obyvateľov.

V rebríčku krajských miest vedie mesto Trnava s viac ako 51 % sčítaných.

Aj ostatné krajské mestá sa blížia k tomuto číslu, keď Trenčín má sčítaných obyvateľov na 51 %, mesto Banská Bystrica na takmer 51 % a Prešov na takmer 50 %, Žilina a Nitra majú obe sčítaných viac ako 49 % obyvateľov. Košice majú 42 % sčítaných obyvateľov.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie:

„Na výsledkoch sčítania sa výrazne prejavuje aktivita tých miest a obcí, ktorí v prospech sčítania obyvateľov vynakladajú úsilie od jeho začiatku. Stav v sčítaní obyvateľov v rámci regiónov je zatiaľ veľmi vyrovnaný a veríme, že prírastky budú pokračovať v nastavenom tempe.“

Bratislava sa ráta

Hlavné mesto Bratislava má sčítaných 50,6 % obyvateľov, čiže je stále nad priemerom Slovenska.

Z hľadiska mestských častí v počte sčítaných obyvateľov vedie najväčšia mestská časť Petržalka, ktorá dokázala po prvých dvoch týždňoch realizovať sčítanie na takmer 53 %. Ďalšími mestskými časťami s vysokým podielom sčítaných obyvateľov je Devínska Nová Ves, ktorá má sčítaných vyše 52 %, Podunajské Biskupice, ktoré sčítali 52 % obyvateľov, takmer 52 % dosahuje aj Dúbravka. Ostatné mestské časti sa vyrovnane pohybujú do 50 % s výnimkou Starého Mesta, ktoré zatiaľ realizovalo sčítanie na 43 %.

Pre porovnanie Košice so svojimi mestskými časťami majú výrazný rozdiel v podiele sčítaných obyvateľov. Kým napríklad mestská časť Šebastovce je sčítaná na 55 %, mestská časť Pereš a sídlisko KVP na 54 %, mestská časť Ťahanovce na 51 %, Luník IX. má sčítaných necelých 5 % obyvateľov. Dôvodom môže byť skutočnosť, že mestská časť predpokladá sčítanie týchto obyvateľov prostredníctvom asistovaného sčítania po 31. 3. 2021.

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, prípadne zákonný zástupca.

Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *