Kategórie
Tlačové správy

Študenti pomáhajú svojim učiteľom

Vytvorili webinár ako kreatívne používať on-line nástroje vo vyučovaní.

Mladí ľudia z Petržalského mládežníckeho parlamentu uzatvorili prvý cyklus webinárov pre učiteľov základných a stredných škôl s názvom „Ako kreatívne používať online nástroje vo vyučovaní“.

Počas deväťdesiatich minút zoznamujú študenti svojich učiteľov s najzaujímavejšími on-line nástrojmi, ktoré môžu využívať na to, aby viedli svoje vyučovacie hodiny interaktívnejšie a zábavnejšie. Nechýbajú ani nástroje určené na lepšiu komunikáciu alebo kontrolu toho, či študenti na testoch nepodvádzajú.

„Učitelia sú pre nás veľmi dôležití. Počas pandémie to vnímame oveľa silnejšie ako predtým. Kým niektorí učitelia sa rýchlo prispôsobili online vyučovaniu, mnohým ubúda síl a niekedy je na nich vidieť frustráciu a únavu,“ povedala Lujza Reová z Petržalského mládežníckeho parlamentu.

Webinár pripravili mladí ľudia pre učiteľov základných a stredných škôl v Petržalke, kde mládežnícky parlament pôsobí od januára.

„Pôvodne sme chceli zrealizovať len jeden webinár pre petržalské školy. Pre záujem učiteľov z celého Slovenska sme pridali ďalšie termíny. Záujem učiteľov nás veľmi potešil, je pre nás dôležité vedieť, že naša práca má zmysel,“ vysvetlil Štefan Čikovský.

V Petržalskom mládežníckom parlamente je vytvorených niekoľko pracovných skupín, z ktorých každá pracuje v inej oblasti dôležitej pre rozvoj mladých ľudí v mestskej časti.

„Pracovná skupina, ktorá webinár pripravila sa venuje prepájaniu formálneho a neformálneho vzdelávania. Mladým ľuďom záleží na kvalitnom vzdelávaní, rozmýšľajú o svojej budúcnosti a snažia sa zlepšovať. V Petržalke je vedenie mestskej časti naklonené ich iniciatívam, mladí ľudia túto dôveru vnímajú a sú veľmi aktívni,“ doplnil Milan Polešenský, koordinátor Petržalského mládežníckeho parlamentu.

Prieskum medzi petržalskými základnými a strednými školami

Pred vytvorením webináru rozoslali členovia mládežníckeho parlamentu základným a stredným školám v Petržalke dotazníky pre učiteľov a žiakov. V dotazníkoch sa pýtali na najväčšie problémy pri on-line vzdelávaní, najpoužívanejšie aplikácie, ale aj odporúčania a tipy ako zlepšiť vyučovanie v čase pandémie.

„Návratnosťou dotazníka sme boli milo prekvapení, prišlo nám 556 odpovedí od učiteľov a žiakov,“ upresnil Nasim Badawy z Petržalského mládežníckeho parlamentu. A dodal: „Všetky odpovede sme si pozorne prečítali a na ich základe sme pripravili webinár.“

Prieskum Petržalského mládežníckeho parlamentu zaujal aj koordinátorku medzinárodnej výskumnej siete RAY Ivanu Boboňovú, ktorá sa aktuálne venuje štúdiu vplyvu pandémie COVID-19 na prácu s mládežou v Európe v rámci výskumu RAY COR. Výsledky prieskumu budú zahrnuté do Národnej správy RAY COR, ktorú pripravuje Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu.

A aké sú výsledky prieskumu?

Podľa výsledkov dotazníka, študenti v Petržalke vnímajú ako najväčší problém on-line výučby nezáživné vyučovacie hodiny. Vyučovanie ich nebaví, nevedia sa sústrediť, strácajú pozornosť a učivo musia potom dobiehať vo voľnom čase. Medzi ďalšie problémy patrí slabé zapojenie študentov, ale napríklad aj to, že sa študenti počas online hodiny často boja opýtať, keď učivu nerozumejú.

„V online vzdelávaní je naozaj veľmi potrebné zvýšiť interakciu hodín, hlavne pri nižších ročníkoch. Neustále je potrebné hľadať spôsoby ako robiť aj obyčajné hodiny v škole zábavnejšie a interaktívnejšie. Počas webinára sa snažíme predstaviť učiteľom také nástroje, ktoré im to umožnia,“ uzatvára Ina Opartyová z pracovnej skupiny Petržalského mládežníckeho parlamentu, ktorá sa venuje formálnemu vzdelávaniu.

PMP
Zo stretnutia PMP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *