Kategórie
Tlačové správy

Petržalka chce kúpiť budovu pre novú škôlku na Slnečniciach, očakáva v tejto veci spoluprácu developera

Rozširovanie siete verejných materských a základných škôl by mala byť priamo úmerná novej výstavbe. Toto platí najmä v prípade kedy vznikajú nové štvrte mesta s tisíckami bytov a obyvateľov. Preto aj snaha riešenie verejnej infraštruktúry škôl a škôlok na nových petržalských územiach Slnečníc a neskôr aj Nesto je prioritou poslancov Teamu Vallo. Na ostatnom zastupiteľstve sme v súvislosti s týmto prijali dve uznesenia, kedy najmä prvé pomôže desiatkam rodín bývajúcich v Slnečniciach.

Zóna Slnečnice je novou veľkou časťou mestskej časti Petržalka. Jej rozvoj v podobe nových domov a bytov rýchlo napreduje a už teraz je možné pozorovať viacero neriešených problémov s touto lokalitou.

„S odhadovaným počtom 18 000 obyvateľov, ktorí budú žiť v približne 8 400 bytoch ide o jednu z najväčších nových lokalít v Bratislave a aj na celom Slovensku,“ uviedol Pavol Škápik, predseda klubu Team Vallo.

Veľká hustota bývania a aj bývajúcich obyvateľov si ale vyžaduje mať k dispozícii dostatok verejnej infraštruktúry. A najmä v takejto novej výstavbe plnej mladých rodín s deťmi dostatok miest v škôlkach a školách. No nedostatkom miest v škôlkach trpí celá Petržalka, preto urýchlené riešenie situácie si vyžaduje zapojenie a spoluprácu rôznych aktérov. Nielen samosprávy (mesta či mestskej časti), ale aj ochotu a vôľu developerov a aj samotných obyvateľov. Obyvatelia Slnečníc svoj záujem či potrebu prejavili aj petíciou a samospráva aktívnymi rokovaniami s developerom. A prvým krokom v rámci rokovaní je ponuka od developerov na prenájom či kúpu budovy v zóne Viladomy.

„My ako poslanecký klub Team Vallo podporujeme kúpu objektu a nie nájom. Dôvod je jednoduchý a súvisí s demografiou. Teraz máme v tomto území veľa mladých rodín s deťmi, preto aj táto potreba miest v škôlkach je enormná. A táto demografická vlna sa bude do budúcna meniť a tým, že ten objekt bude v našom vlastníctve, tak bude samospráva ďaleko pružnejšie vedieť reagovať. A pokojne za 20 – 30 rokov tam môže vzniknúť zariadenie pre seniorov a podobne,“ doplnil Pavol Škápik.

No podporujeme, aby cena za objekt bola stanovená znalcom, nie samotným developerom.

„Samospráva vytvorila developerom zmenou územného plánu podmienky na realizáciu novej štvrte – mesta. Developer si generuje veľmi slušný zisk na primárnej funkcii – výstavbe bytov. Preto pri kúpe akejkoľvek verejnoprospešnej nehnuteľnosti je nemorálne baviť sa o inej, developerom vygenerovanej cene, na ktorej si realizuje ďalší zisk. Jediným spravodlivým nástrojom pre nás je cena na základe posudku vypracovaného mestskou časťou v zmysle vyhlášky ministerstva spravodlivosti,“ uviedol Drahan Petrovič, poslanec za Team Vallo.

„Tento princíp chceme uplatňovať v pokračovaní Slnečníc aj ďalej,keďže tu pribudne ešte minimálne jedna materská škôlka a neskôr združená základná škola a materská škola. A samozrejme aj v iných podobných lokalitách, napríklad v projekte Nesto na Kopčianskej, prípadne do budúcna na celom území Bratislavy,“ doplnil Drahan Petrovič.

V súlade s týmto bol aj na ostatnom zastupiteľstve prijatý materiál, v ktorom ako poslanci schvaľujeme zámer kúpy a poverili sme starostu Jána Hrčku, aby rokoval s CRESCO REAL ESTATE a. s. o cene nehnuteľnosti stanovenej podľa znaleckého posudku.

V tejto budove by mohli byť potenciálne 4 triedy materskej škôlky a umiestnených približne 80 až 90 detí.

No neostali sme len pri tomto a na tom istom zastupiteľstve sme odsúhlasili materiál, ktorým chceme dať developerom signál o spolupráci.

„Prijali a odsúhlasili sme, že minimálne 80 % zdrojov vyzbieraných na týchto územiach cez poplatok za rozvoj budeme vracať späť do týchto území za účelom budovania verejných materských škôlok a základných škôl. Tieto budú vo vlastníctve mestskej časti Petržalka a budú zaradené do siete zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Vyzbierané financie teda nebudú použité v iných lokalitách Petržalky. Týmto ústretovým krokom očakávame racionálne návrhy a diskusiu s developermi k výstavbe verejných škôl a škôlok k radosti Petržalčanov,“ uzavrel Pavol Škápik.

Príloha:

Situačný nákres lokality a umiestnenie budovy. Zdroj: MČ Petržalka, Slnečnice
Situačný nákres lokality a umiestnenie budovy. Zdroj: MČ Petržalka, Slnečnice.
Budova budúcej škôlky. Zdroj: MČ Petržalka, Slnečnice
Budova budúcej škôlky. Zdroj: MČ Petržalka, Slnečnice.

Pavol Škápik
predseda petržalského poslaneckého klubu Teamu Vallo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *