Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku prebieha elektronické sčítanie obyvateľov

Po prvom týždni takmer dva milióny sčítaných.

SODB 2021

Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021 a potrvá do 31. 3. 2021. Počas prvého týždňa sa elektronicky sčítalo takmer 2 000 000 obyvateľov. Výrazne vedie Bratislavský kraj a mesto Bratislava.

Výsledky sčítania obyvateľov po prvom týždni

Začiatok sčítania obyvateľov so sebou priniesol aj masívny záujem o elektronické sčítanie. Svoju zákonnú povinnosť sčítať sa si za prvý týždeň splnilo 1 950 000 obyvateľov.

Suverénne vedie Bratislavský kraj a Bratislava

Po prvom týždni má Bratislavský kraj elektronicky sčítaných viac ako 40 % obyvateľov, čo predstavuje približne 300 600 ľudí. Mesto Bratislava, kde je sčítaných 198 000 ľudí vedie osobitnú kampaň, kde vyzýva obyvateľov, aby sa „ukázali v sčítaní“ a jasne deklarovali, že Bratislava sa „počíta“. Mesto argumentuje hlavne potrebou dostať do rozpočtu mesta peniaze a skvalitniť život v meste.

„Sčítanie obyvateľov a obyvateliek Bratislava zobrala vážne. Chceme napraviť nevydarené sčítanie spred desiatich rokov. Priebežné čísla nás povzbudzujú, Bratislava je v sčítavaní najlepšia na Slovensku. 40 % sčítaných obyvateliek a obyvateľov však nemôže byť výsledný stav. Ak sa sčítame všetci, Bratislava môže získať 10 miliónov € ročne na efektívny rozvoj mesta. Stačí pár klikov, vďaka ktorým budeme vedieť urobiť život v Bratislave kvalitnejším,“ povedal Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava.

Najmenej sčítaných má Košický kraj

Na druhom mieste v počte elektronicky sčítaných je Trnavský kraj s takmer 37 %, nasleduje Trenčiansky kraj s 36,5 %, Žilinský kraj s viac ako 36 %, Nitriansky kraj s 35 %, Banskobystrický kraj s 32 %, Prešovský kraj s 31 % a Košický kraj s výrazne nižším percentom – s 29 %.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR:

„Prvý týždeň prebiehajúceho sčítania hodnotíme ako úspešný. Samozrejme, za finálny úspech budeme považovať minimálne 70 % obyvateľov sčítaných samosčítaním elektronicky. Na sčítanie sa je stále dosť času, preto apelujem na obyvateľov, aby sa sčítavali, svoju zákonnú povinnosť si splnili a ak sa nemôžu respektíve nevedia sčítať sami, aby požiadali svojich blízkych o pomoc pri sčítaní. V tomto období NIKOHO doma nenavštívi sčítací asistent.“

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Z často kladených otázok obyvateľov ku sčítaniu vyplynula potreba upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

  • Nestačí, že manžel/manželka uviedli vo svojom elektronickom formulári, že sú ženatý/vydatá, alebo obyvateľ uviedol počet živo narodených detí vo svojom sčítaní. Aj druhý z manželského páru je povinný sčítať sa, pričom sa identifikuje prostredníctvom svojho rodného čísla. Rovnako aj každé dieťa sa sčítava samostatne použitím jeho rodného čísla, čiže rodič alebo zákonný zástupca za neho vyplní celý formulár.
  • Ak ste si zabudli stiahnuť potvrdenie o sčítaní, spätne sa nedá stiahnuť ani zaslať. Neporušili ste tým zákon o sčítaní.
  • Pri otázkach o dochádzaní do zamestnania/školy uvádzajte prevažujúci spôsob dochádzky, bez zohľadnenia toho, že ste kvôli pandémii doma.
  • Ak ste podnikateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, neuvádzate SZČO (to je vaša ekonomická aktivita), ale zamestnanie, ktoré vykonávate napríklad murár, účtovník alebo opatrovateľ.

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke: 02/20 92 49 19.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Prečo je sčítanie potrebné

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *