Kategórie
Tlačové správy

Podpora učiteľov je kľúčová!

Živica

Komenského inštitút podporoval učiteľov celý rok.

Žiaci, učitelia aj vedenie škôl majú za sebou extrémne náročný rok plný výziev, neustálych zmien a nových foriem výučby. V týchto náročných časoch Komenského inštitút podporoval širokú učiteľskú obec prostredníctvom online webinárov. Za uplynulý rok ich zrealizovali 17. Naživo ich sledovalo viac ako 8 300 účastníkov. Webináre sú dostupné na stránke www.KomenskehoInstitut.sk a do dnešného dňa majú viac než 186 000 zhliadnutí.

Pandémia odhalila slabiny nášho vzdelávania. Pomohla nám uvedomiť si, že pre desiatky tisíc detí bol prístup ku vzdelaniu naraz nemožný a potrebovali sme hľadať cesty, ako sa k nim dostať. Tiež sa oveľa vypuklejšie ukázalo, že klasické formy vzdelávania ako diktovanie poznámok či výklad pred tabuľou, ktoré prevládajú v triedach sú neefektívne. Vzdelávanie potrebujeme inovovať o aktivizujúce formy a priniesť do výučby praktické prvky prepojené s reálnym životom.

„V Komenského inštitúte veríme, že tieto problémy v školstve vieme najlepšie vyriešiť podporou učiteľov, riaditeľov a budúcich učiteľov, ktorí prinášajú reálne zmeny do svojich škôl vo všetkých regiónoch Slovenska,“ hovorí Zuzana Labašová, koordinátorka programu.

Vďaka týmto výnimočným učiteľom vznikajú podporné skupiny pre nových pedagógov aj pre tých, ktorí chcú svoje predmety inovovať. Prinášajú hodnotové vzdelávanie na základné aj stredné odborné školy, vytvárajú voľne zdieľané metodiky na praktické formy výučby, aktivizujú sa žiaci a dostávajú moc meniť svoju školu.

O ktoré webináre mali učitelia najväčší záujem? Boli to predovšetkým aktuálne témy: „Ako na zmysluplné domáce a online vzdelávanie“ vedené lektorom Komenského inštitútu Robertom Čapekom, „Zmysluplné outdoorové vzdelávanie“, „Ako učiť vylúčené deti počas korony“ a „Vnútorný pokoj učiteľa v čase korony“ s našou lektorkou a psychoterapeutkou Sylviou Ondrisovou.

Každý webinár si pozrelo niekoľko tisíc ľudí a zanechali nám mnoho pozitívnych spätných väzieb:

„Ďakujem za cenné myšlienky a priehršť pozitívna, ktoré ste mi dali a ‚nakopli‘ ma do ďalšej práce.“

„Skvelé myšlienky, vďaka! Praktické návrhy, perfektné! Cítim nabudenie, nadšenie, odovzdávate úžasnú energiu, zdieľate sa, radosť vás počúvať a radosť čítať komentáre, sme všetci na jednej lodi.“

„Chcem vám týmto odkazom prejaviť môj obdiv a podporu vo vašej činnosti, ktorú ponúkate slovenským učiteľom. Už 15 rokov pôsobím ako učiteľka matematiky v severnom Francúzsku, kde podpora učiteľov je skôr zameraná na obsahovú stránku ako na didaktickú. Držím vám palce!!! S pozdravom, Adriana.“

V prinášaní aktuálnych tém vo vzdelávaní a podpore pedagógov v tomto náročnom období budeme samozrejme naďalej pokračovať.


O Komenského inštitúte

Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska – riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Poukazuje na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a prostredníctvom príkladov realizovaných priamo pedagógmi ukazuje možné cesty ich postupného prekonania. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo postupne reformovať zdola.

Komenského inštitút realizuje aj ocenenie Učiteľ Slovenska ako súčasť medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize. Cenou Učiteľ Slovenska meníme pohľad na našich učiteľov. Zdôrazňujeme význam učiteľského povolania a snažíme sa pozdvihnúť jeho status. Záštitu nad ocenením Učiteľ Slovenska prebrala prezidentka Zuzana Čaputová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *