Kategórie
Tlačové správy

Predvianočné upratovanie sa týka aj starej elektroniky

Prečo ju nevyhodiť do komunálu sa učia žiaci v projekte Elektroodpad-Dopad.

Živica

Živica aj počas pandémie učí žiakov, ako správne zaobchádzať s elektroodpadom v rámci projektu Elektroodpad-Dopad v spolupráci so spoločnosťou SEWA. Žiaci sa na online kurze dozvedeli o tom, aký životný cyklus má ich elektronika a absolvovali aj online exkurziu po závode na spracovanie elektroodpadu.

Dvadsaťjeden akčných tímov základných a stredných škôl z celého Slovenska dištančná výuka nezastavila. Zapojili sa do projektu Elektroodpad-Dopad4. V novembri absolvovali online kurz s expertkami z CEEV Živica, ktoré im v rámci rôznych interaktívnych aktivít poodhalili svet pribúdajúceho elektroodpadu na našej planéte.

„Vysvetlili nám, ako funguje celý životný cyklus elektroodpadu, prečo je táto informácia taká dôležitá a ako negatívne vplýva na našu krajinu. Hneď po kurze som o tom hovorila kamarátkam, spolužiakom, rodičom,“ hovorí Kristína Krištofčáková zo Súkromnej spojenej školy EDUCO Slanická Osada.

„V závislosti od toho, čo so spotrebičmi urobíme, je možnosť získať z nich ešte cenné suroviny v spracovateľských závodoch alebo môžu skončiť voľne pohodené v prírode, na skládkach či v spaľovniach,“ dodáva.

Do závodu ZEDKO, s.r.o., ktorý recykluje elektroodpad sa žiaci a študenti pozreli aj v rámci virtuálnej exkurzie, na ktorej im konateľ firmy Milan Štefanka porozprával, ako to v závode funguje a odpovedal na veľa otázok.

„Snažíme sa hľadať cesty, ako vzdelávať, aj keď osobné stretnutia nie sú možné,“ hovorí koordinátorka projektu Lesanka Blažencová zo Živice.

Po kurze zostala v študentoch veľká chuť pustiť sa rovno do práce. Žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl ďalej učia svojich spolužiakov o problematike elektroodpadu, plytvania mobilnými telefónmi, že sú konštruované na oveľa dlhšie používanie, než je „trendy“ a vysvetľujú, kam patria spotrebiče, ktoré už naozaj doslúžili a čo sa s nimi ďalej deje.

„Pre nás ako partnera projektu je milým prekvapením, ako sú mladí ľudia vnímaví aj v oblasti ochrany životného prostredia a uvedomujú si negatívny vplyv človeka na ekosystém. Vedia kreatívne uchopiť tému životného cyklu elektrospotrebičov a zapracovať ju do jednotlivých predmetov tak, aby bola zaujímavá aj pre ich spolužiakov a vedeli na nej interaktívne pracovať,“ hovorí Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA.

Pani učiteľky a žiaci z viacerých základných aj stredných škôl si naplánovali aj predvianočné upratovanie. Prehrabať sa v skriniach, nájsť niekoľko značiek mobilných telefónov, ktoré by sme dnes už dali tak akurát do múzea, rádiá, ktoré „možno ešte niekedy niekto opraví“, staré televízory, ktoré čakajú na niekoho v rodine, kto ich „možno ešte využije“… Poznáte to? Všetko sú to veci, ktoré už doslúžili, len sa akosi nevieme s nimi rozlúčiť. Nie sú to zariadenia, z ktorých je možné niečo esteticky pekné ďalej tvoriť a súčasná generácia mladých ľudí nevyužije televízor vyrobený pred dvadsiatimi, či tridsiatimi rokmi. Staré pokazené kopírky či tlačiarne v školách už takisto nikto neopraví, lebo dávno neexistujú náhradné diely. Vyradené elektrospotrebiče tak príde priamo do školy zobrať firma SEWA, a.s., ktorá sa na to špecializuje.

Odtiaľ potom tieto veci putujú na recykláciu, kde sa dajú mechanicky rozobrať a zložitými chemickými postupmi sa z nich získavajú vzácne kovy ako je zlato, platina, paládium a iné, ktoré sú potrebné pre fungovanie elektroniky. Do ďalších spotrebičov sa tak tieto nerasty nemusia dolovať zo Zeme, ale dajú sa znovupoužiť tieto zrecyklované.

„Na kurze sme sa dozvedeli, že sa dá z takto získaných prvkov vyrobiť aj niečo úplne iné, ako napríklad olympijské medaily, zlaté, strieborné aj bronzové, pripravené na olympijské hry v Tokiu. Na ich výrobu bolo potrebných takmer 80 000 ton nefunkčných elektrospotrebičov vrátane 6 miliónov mobilných telefónov,“ dodávajú študentky z akčného tímu gymnázia v Tisovci Alžbeta a Janka.

Po Vianociach môžu žiaci a študenti škôl zapojených do projektu odniesť nepotrebné drobné elektro do kontajnerov umiestnených vo svojich školách. Zoznam zapojených škôl do projektu, inšpirácie na výuku a viac informácií o elektroodpade nájdete na stránke www.elektroodpad.zivica.sk.

Foto:

Elektroodpad
Elektroodpad.
Virtuálna exkurzia
Virtuálna exkurzia.
Akčný tím
Akčný tím.
Poznatky z kurzu
Poznatky z kurzu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *