Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Osudy ľudí, ktorí priamo čelia vojne nám nie sú ľahostajné

Preto chceme pomôcť tým, ktorí museli opustiť svoje domovy.

Kategórie
Humanizmus

Projekt Učenie pre život už 2 roky pomáha znevýhodneným rodinám začleniť sa do života

Učenie pre život je projekt, na ktorom úspešne spolupracuje poisťovňa Generali a Únia materských centier už viac ako dva roky. Jeho cieľom je plnohodnotne rozvíjať potenciál detí zo znevýhodnených rodín vo veku 0 – 6 rokov ich vhodnou výchovou, ktorá je kľúčová pre ich rozvoj, uplatnenie a začlenenie do spoločnosti.