Kategórie
O politike

Zrážka s islamom

Môžete veriť na kamene, ale nehádžte ich po mne.