Kategórie
Tlačové správy

Šarlatáni

Stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík.