Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Konflikt na Ukrajine

Prioritou Červeného kríža je zmierňovať utrpenie ľudí.