Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Konflikt na Ukrajine

Prioritou Červeného kríža je zmierňovať utrpenie ľudí.

Slovenský Červený kríž

Pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou – poskytovať prvú pomoc, asistovať v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a poskytovať v rámci svojho mandátu Pátraciu službu – spájanie rodín v prípade, že v dôsledku konfliktu stratia kontakt so svojimi blízkymi.

„Súčasný vývoj situácie u našich susedov sa nás bezprostredne dotýka. Mobilizujeme naše ľudské a materiálne kapacity a sme pripravení pomôcť a urobiť, čo je v našich silách. Sme v úzkom kontakte s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj s kolegami z Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Medzinárodným výborom Červeného kríža. Tí priamo na Ukrajine poskytujú pomoc obyvateľom a podporujú kolegov z Ukrajinského Červeného kríža. V duchu princípov nezávislosti, neutrality a nestrannosti poskytneme pomocnú ruku tým, ktorí prídu hľadať útočisko v našej krajine,“ hovorí generálna sekretárka SČK Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová.

Ak chcete finančne podporiť aktivity Slovenského Červeného kríža na pomoc obyvateľom Ukrajiny, môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu SK65 0200 0000 0000 0066 5555 (variabilný symbol 2402), online alebo priamo podporiť Ukrajinský Červený kríž (Ukrainian Red Cross; Товариство Червоного Хреста України) cez ich donorskú stránku.

Pozri: Slovenský Červený kríž a Червоний Хрест України.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *