Kategórie
Humanizmus

2 % pre Slovenské hemofilické združenie

17. apríl – Svetový deň hemofílie.