Kategórie
Humanizmus

2 % pre združenie Sírius nádeje

Psík zabudnutý na dvore predaného rodinného domu. Neočkovaný, nečipovaný, nekastrovaný, nesocializovaný, odchovaný 7 rokov na pomyjach. Napriek všetkému sa z neho vykľul láskavý, milujúci pes, ktorý si užíval každú ľudskú spoločnosť.