Kategórie
Humanizmus

2 % pre OZ Tvorivá dielňa

Sme v zozname prijímateľov 2 % z daní.