Kategórie
Humanizmus

2 % pre občianske združenie Chlpáčik Snina

Občianske združenie Chlpáčik Snina vzniklo na podporu a pomoc vyhodených, opustených, týraných psíkov na najvýchodnejšom cípe Slovenska, ktorým život doposiaľ nedoprial stretnutie s ľuďmi, ktorí majú srdce.