Kategórie
Humanizmus

2 % z dane pre občianske združenie Bahniatka

Cieľom združenia je podporiť harmonický rozvoj dieťaťa po stránke fyzickej, emocionálnej, sociálnej i kognitívnej, poskytnúť mu zážitok zo vzdelávania a vytvoriť prostredie, v ktorom sa cíti šťastné. Toto všetko a ešte oveľa viac robíme v súlade s princípmi a filozofiou Márie Montessori.