Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

BILLA prichádza s novou kampaňou

Pozornosť v nej upriamuje na pomoc jednorodičom v projekte CHLEBODARCA.

Kategórie
Tlačové správy

Pomôžte s nami jednorodičovským rodinám

Vyhlasujeme výzvu, v ktorej hľadáme inovatívne riešenia problémov rodín s jedným rodičom.

Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

BILLA ľuďom otvára celospoločenskú diskusiu na tému jednorodičovstva

Budúci rok poskytne CHLEBODARCA pomoc aj viacerým rodinám s jedným rodičom.

Nie všetky deti majú to šťastie, aby mohli vyrastať v úplnej rodine. Na Slovensku sú desaťtisíce domácností, kde na všetko zostal iba jeden z rodičov. Neúplné rodiny postihujú viaceré problémy súčasne a preto sú dvakrát viac ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Hoci ide o závažný spoločenský problém, jeho riešenie ostáva na okraji záujmu. Otvoriť verejnú diskusiu a pomáhať neúplným rodinám sa preto rozhodlo občianske združenie BILLA ľuďom v spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ prostredníctvom svojho projektu CHLEBODARCA.