Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

BILLA ľuďom otvára celospoločenskú diskusiu na tému jednorodičovstva

Budúci rok poskytne CHLEBODARCA pomoc aj viacerým rodinám s jedným rodičom.

Nie všetky deti majú to šťastie, aby mohli vyrastať v úplnej rodine. Na Slovensku sú desaťtisíce domácností, kde na všetko zostal iba jeden z rodičov. Neúplné rodiny postihujú viaceré problémy súčasne a preto sú dvakrát viac ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Hoci ide o závažný spoločenský problém, jeho riešenie ostáva na okraji záujmu. Otvoriť verejnú diskusiu a pomáhať neúplným rodinám sa preto rozhodlo občianske združenie BILLA ľuďom v spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ prostredníctvom svojho projektu CHLEBODARCA.

Rodičov, ktorí sú na všetko sami, je na Slovensku až 150 000. V neúplných rodinách pritom žije 200 000 detí. To hovoria čísla zo Štatistického úradu SR a z Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR z roku 2019. Keďže neúplným rodinám chýba komplexná a systematická pomoc zo strany štátu a spoločnosti, sú tieto rodiny dvakrát viac ohrozené sociálnym vylúčením, chudobou, ale aj následnými závažnými zdravotnými problémami. Situácia sa tento rok zhoršila aj vplyvom pandémie koronavírusu, keď mnohí jednorodičia úplne prišli o prácu alebo sa im výrazne znížil príjem. Projekt CHLEBODARCA občianskeho združenia BILLA ľuďom sa preto rozhodol nadviazať spoluprácu s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ. Tá pomáha rodinám, v ktorých sú deti vychovávané iba jedným rodičom. Spolu s rodinami, ktoré sa do CHLEBODARCU naďalej môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na www.chlebodarca.sk, tak projekt v roku 2021 pomôže najmenej dvadsiatim štyrom domácnostiam.

„Väčšinu našich zamestnancov v BILLA predstavujú ženy, pričom mnohé z nich svoje deti vychovávajú bez akejkoľvek pomoci partnera. Problémy rodín, v ktorých chod domácnosti, prácu a starostlivosť o deti musí zvládať iba jeden z rodičov, tak intenzívne vnímame. Keďže táto problematika je na okraji záujmu, rozhodli sme sa otvoriť celospoločenskú diskusiu na tému jednorodičovstva práve my,“ hovorí Tomáš Staňo, predseda o. z. BILLA ľuďom.

Jednorodičovským domácnostiam BILLA poskytne príspevok na materiálnu, ale rovnako aj odbornú pomoc, napríklad s hľadaním si práce, právnou ochranou, psychickou stabilitou rodičov a detí.

Jednorodičia nie sú sami

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ vznikla v roku 2019 a jej cieľom je zlepšiť kvalitu života jednorodičovských domácností, či už odbornou a humanitárnou pomocou, finančnými zbierkami alebo šírením osvety.

„Nájsť si zamestnanie, ktoré by pokrylo všetky potreby rodiny a zároveň plnohodnotne vychovávať deti a starať sa o domácnosť, je pre jednorodičov extrémne náročné po psychickej, ale aj fyzickej stránke. Všetkým ľuďom, ktorí sa ocitli v takejto situácii, ale odkazujeme, že v tom nie sú sami. V našej organizácii sme pripravení im pomôcť,“ povedala Eva Marková, spoluzakladateľka a štatutárka n. o. JEDEN RODIČ.

Jednorodičovské domácnosti často prepadajú sitom štátnej pomoci, preto sa Eva Marková teší, že organizácia našla partnera v spoločnosti BILLA a o. z. BILLA ľuďom:

„Verím, že spoločne pomôžeme rodinám, v ktorých deti vyrastajú bez otca či mamy. Som nesmierne rada, že túto dlho prehliadanú tému a potrebu riešenia tohto problému si BILLA osvojila a rozšírila svoje aktivity v rámci spoločenskej zodpovednosti práve o pomoc jednorodičovským domácnostiam.“

Ponúkajú aj prácu

Spoločnosť BILLA je pripravená neúplným rodinám pomôcť nielen v rámci projektu CHLEBODARCA, ale aj ponukou práce.

„Uvedomujeme si, že žijeme v ťažkých časoch, v ktorých je najmä pre jednorodičov veľmi náročné udržať si súčasnú alebo hľadať novú prácu. V našich predajniach preto ponúkame voľné pracovné pozície každému, kto o ne prejaví záujem. Sme radi, že môžeme rodičom, ktorí sú na všetko sami, poskytnúť istotu v podobe zamestnania, flexibilný pracovný čas a pravidelný finančný príjem,“ dodáva Tomáš Staňo.

Pracovné príležitosti ponúka jednorodičom aj spoločnosť Penam, partner projektu CHLEBODARCA, ktorý pre rodiny zabezpečuje pravidelný prísun čerstvého pečiva. Penam môže záujemcov zamestnať vo svojich piatich pekárňach a troch mlynoch po celom Slovensku.

„Chlieb už po celé generácie predstavuje gro nášho jedálnička a je to základná potravina, ktorú na Slovensku denne konzumujeme. Myslíme si, že každá rodina by mala mať šancu dopriať si ho. Sme preto veľmi radi, že už od začiatku sme pevnou súčasťou projektu CHLEBODARCA,“ dopĺňa Vladislav Baričák, manažér pekárenskej divízie spoločnosti Penam.

Pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú

Projekt CHLEBODARCA, ktorý zastrešuje občianske združenie BILLA ľuďom, funguje od decembra 2018. Jeden cent z každého chleba, ktorý si zákazníci zakúpia v predajniach BILLA, ide na pomoc rodinám v núdzi, zo sociálne slabšieho prostredia či rodinám, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodneného člena. Kým v prvom ročníku projekt pomohol siedmim rodinám, v aktuálne končiacom druhom ročníku zlepšil CHLEBODARCA životné podmienky šestnástim rodinám. Každá rodina tak dostala nákupnú BILLA kartu, na ktorej jej počas roka pravidelne raz za mesiac pribúdala suma na nákupy potravín, v celkovej hodnote 2 000 eur. Rodiny tiež dostali finančný príspevok na služby či veci, ktoré potrebovali. Projekt tak napríklad pomohol zabezpečiť zdravotné rehabilitácie a zdravotnícke pomôcky, ale prispel aj na rekonštrukcie a opravy domácností, nové spotrebiče, nábytok či zavedenie vody a kanalizácie do domov. Okrem šestnástich rodín, ktorým CHLEBODARCA v roku 2020 zabezpečil pravidelný prísun potravín a poskytol finančný príspevok, projekt na Vianoce poteší aj všetky ďalšie prihlásené rodiny v druhom ročníku. Takýchto rodín je 25, pričom o. z. BILLA ľuďom im prostredníctvom BILLA nákupnej karty poskytne príspevok 300 eur na štedrú večeru, ako aj na zakúpenie darčekov na Vianoce.

„Osudy rodín, ktoré prekonávajú ťažké životné obdobie a sú odkázané na pomoc druhých, nám nie sú ľahostajné. Sme veľmi radi, že projekt CHLEBODARCA tento rok pomohol mnohým rodinám, ktoré to najviac potrebovali. Veľmi sa tešíme aj z toho, že vďaka nám budú mať krajšie Vianoce. Do života im prajeme najmä veľa zdravia a sily, ale aj úsmev na tvári,“ dodáva Tomáš Staňo.


O spoločnosti BILLA:

Spoločnosť BILLA s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje 155 a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, organické produkty BILLA BIO a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.

O občianskom združení BILLA ľuďom:

Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016 s cieľom podporovať aktivity blízke hodnotám spoločnosti BILLA, zamerané na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriava na spájanie zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj širokú verejnosť.

O spoločnosti Penam:

Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. patrí k popredným pekárenským a mlynárskym výrobcom na Slovensku. Svoj široký sortiment ponúka od roku 2006. Spoločnosť má viac ako 1 300 zamestnancov v piatich pekárňach a troch mlynoch po celom Slovensku. Pri svojej práci kladie dôraz na celý výrobný reťazec, a preto vie garantovať vysoký stupeň kvality vyrábaného pečiva. Samozrejmosťou je pre spoločnosť neustála inovácia a sledovanie pekárenských trendov.

O neziskovej organizácii JEDEN RODIČ:

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ vznikla v máji 2019. Je to prvá a jediná organizácia, ktorá na Slovensku pomáha rodinám, kde je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Cieľom organizácie je zvyšovať úroveň kvality života ohrozenej skupiny ľudí sociálnym vylúčením a rizikom chudoby. Podporuje neúplné rodiny s jedným rodičom, aby mohli žiť bezpečný a plnohodnotný život. Poskytuje informácie, ktoré pomáhajú osamelým rodičom prejsť týmto náročným životným obdobím dôstojnejšie a šťastnejšie. Dáva príležitosť, aby rodičia, ale aj deti získali nové zručnosti a vedomosti na lepšie zvládnutie náročných životných situácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *