Kategórie
Tlačové správy

Pomôžte s nami jednorodičovským rodinám

Vyhlasujeme výzvu, v ktorej hľadáme inovatívne riešenia problémov rodín s jedným rodičom.