Kategórie
Humanizmus

Duševné zdravie si pýta svoju daň

2 % pre občianske združenie Ipčko.